A.O. ”CCAF PRODOCS” angajează asistent proiect

Distribuie prietenilor:Angajator: Asociația Obștească ”Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie ”PRODOCS””

Nume poziţie: Asistent de proiect

Locul: Chişinău, Moldova

Proiect: „Incluziunea socio-școlară a copiilor din centre de plasament: de la vulnerabilitate spre incluziune”, finanțat de Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția

Durata: ianuarie 2020 – decembrie 2022

Responsabilități și atribuții ale Asistentului de proiect:

 1. Asistarea echipei în realizarea activităţilor de proiect;
 2. Asistarea managerului proiectului în sarcinile administrative ale proiectului;
 3. Participarea la ședințele echipei de proiect;
 4. Organizarea logistică a seminarelor/training, vizitelor de studiu, atelierelor de lucru, şedinţelor de planificare și de evaluare, meselor rotunde etc.;
 5. Colectarea și păstrarea datelor, informației legate de proiect pentru documentare, clarificare, informare și raportare;
 6. Elaborarea, redactarea și expedierea scrisorilor, mesajelor către  parteneri, instituții;
 7. Redactează documentele legate de rutina proiectului: minutele ședințelor, rapoarte, e-mail;
 8. Participare la crearea şi evaluarea procedurilor de lucru;
 9. Solicitarea şi selectarea ofertelor pentru prestarea serviciilor în cadrul proiectului (tipografii, birotică, alimentaţie, servicii etc.);
 10. Întocmirea rapoartelor de activitate la solicitarea managerului de proiect;
 11. Asistarea experților /specialiștilor proiectului;
 12. Oferirea suportului în scrierea și editare a comunicatelor pentru presă, buletine informative și a materialelor destinate pentru asigurarea vizibilității proiectului pe rețele sociale.
 13. Colaborare cu instituţiile, organizaţiile partenere, voluntari.

Cerințe specifice:  

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil social sau alte domenii relevante). 
 2. Experiență de lucru cu organizaţii non-guvernamentale sau publice în domeniul sistemului drepturilor omului și/sau sistemului protecției sociale. Experiență în calitate de asistent de proiect va fi considerată un avantaj.
 3. Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 4. Abilitatea de a lucra eficient și armonios cu colegii din diferite culturi și medii profesionale.
 5. Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și limba engleză ( cel puțin nivelul B2);
 6. Abilități de analiză și formulare de recomandări, abilități analitice;
 7. Abilități de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.

Abilități și calități personale: responsabilitate, punctualitate, inițiativă, creativitate, obiectivitate, flexibilitate și promptitudine.

Aspecte organizaționale: Asistentul de proiect va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect. Asistentul de proiect va lucra în oficiul Asociației, cu locația în or. Chișinău.

Procedura de selectare:

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

La prima etapă, eliminatorie, Asociația va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
 2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate în cadrul unui interviu cu reprezentanții Asociației.

Dosarele vor include:

 • CV- actualizat;
 • Scrisoare de intenție;

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Procedura de prezentare a dosarelor.

Documentele urmează a fi prezentate până la 15 ianuarie 2020, la adresa  email : [email protected] cu subiectul mesajului ”ANGAJARE ,,Asistent de proiect””

Detalii: telefon: +373 069380022

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.