Oficiul Naţional al Viei şi Vinului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Marketing Executive Media & Branding

Instituţia Publică "Oficiul Naţional al Viei şi Vinului"

Angajează:

Marketing Executive Media & Branding

Direcția Dezvoltarea piețelor

Instituţia Publică „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”, în calitatea sa de autoritate competentă în implementarea politicii statului în sectorul vitivinicol şi asigurarea dezvoltării durabile a acestuia, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Marketing Executive Media & Branding.

Scopul general al funcţiei: gestionarea dezvoltării, coordonării și executării inițiativelor în mass-media pentru creșterea conștientizării, imaginii și profilului categoriei Vinul Moldovei. Titularul funcţiei este, de asemenea, responsabil de managementul mărcii de ţară “Vinul Moldovei. O legendă vie”.

Descrierea postului:

 • elaborarea și implementarea planului media în conformitate cu planul strategic pentru dezvoltarea și amplificarea valorii vinului Moldovei;
 • managementul Planului mărcii Vinul Moldovei şi custodia identităţii corporative;
 • crearea de noi iniţiative şi activităţi care să atragă atenţia diferitor grupuri ţintă menite să ajute la dezvoltarea şi penetrarea imaginii vinului Moldovei;
 • gestionarea bugetului media în conformitate cu programul promoțional anual;
 • dezvoltarea și menținerea relațiilor bune cu jurnaliștii și alte părți interesate;
 • organizarea călătoriilor în Moldova pentru reprezentanţii mass-media (jurnalişti şi parteneri);
 • asistență generală pentru activitățile ONVV;
 • administrarea bazei de date de contacte Media.

Cerințe față de candidat:

 • studii: superioare în domenii relevante (marketing, comunicare, economie);
 • experienţă profesională: minim 3-5 ani în domeniul marketing și promovare, preferabil şi experienţă în domeniul vitivinicol;
 • să cunoască limba de stat şi limba engleză (scris şi vorbit). Limba rusă sau/şi alte limbi europene constituie un avantaj;
 • să dispună de abilităţi puternice de comunicare şi capacităţi organizatorice;
 • să dispună de abilități interpersonale pentru construirea relațiilor cu sectorul vitivinicol și alte părți interesate;
 • să deţină capacitatea de a lucra independent, cu o supraveghere minimă;
 • să fie jucător de echipă cu acțiune și inițiativă demonstrată;
 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
 • să nu deţină antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă;
 • să cunoască Microsoft Office, Outlook, bazele de promovarea SMM.

Instituţia garantează:

 • salariu motivant;
 • spor de performanţă;
 • deplăsări de serviciu;
 • telefonie mobilă asigurată;
 • transport de serviciu pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • colectiv tânăr, amabil şi sociabil;
 • dinamism, activităţi la nivel naţional şi internaţional, posibilităţi de dezvoltare profesională.

Dacă Vă regăsiţi în această descriere, trimiteţi CV-ul şi scrisoarea de intenţie la adresa office@wineofmoldova.com, pînă la data de 17.01.2020. Vă rugăm să menţionaţi în titlul e-mail-ului denumirea funcţiei.

 

Articol adaugat de: Oficiul Naţional al Viei şi Vinului