Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru producția spoturilor videoAsociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru producția spoturilor video

COP 6 din 19.06.2024

Context

Pe 20 octombrie 2024, în Republica Moldova, vor avea loc alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova și referendumul republican constituțional pentru revizuirea Constituției Republicii Moldova (în scopul confirmării identității europene a poporului R. Moldova și declarării integrării în Uniunea Europeană).

În contextul alegerilor prezidențiale și a referendumului consultativ republican din 20 octombrie 2024, Asociația Promo-LEX va implementa Campania “Ieși la Vot 2024”. Scopul Campaniei este de a contribui la informarea alegătorilor despre alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024 și promovarea unui vot informat și conștient. Campania este parte a Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Scopul Concursului

Asociația Promo-LEX va selecta o companie care va produce 2 spoturi video. Obiectivul principal al spoturilor va fi informarea alegătorilor despre alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024 și promovarea unui vot informat și conștient.

Candidați eligibili
În cadrul concursului pot să participe companii, studiouri și ateliere media (persoane fizice și/sau juridice).

Perioada și termenii de executare a contractului:
Contractul cu ofertantul selectat va fi semnat, estimativ, pe 15 iulie 2024;

Termen limită pentru livrarea spoturilor:

 • Spot 1 – 16 septembrie 2024 (termen limită)
 • Spot 2 – 30 septembrie 2024 (termen limită)
 • După caz, spot 1 sau 2 ajustat (versiunea prescurtată) pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale – 24 octombrie 2024 (termen limită)

Caiet de sarcini:

 • Tipul spotului: filmat video, după caz, cu elemente de animație (opțional);
 • Elaborarea conceptului general al spoturilor, în coordonare cu Promo-LEX;
 • Elaborarea scenariilor detaliate ale spoturilor, în coordonare cu Promo-LEX;
 • Aprobarea scenariilor finale ale spoturilor cu Asociația Promo-LEX;
 • Producția spoturilor video. Spoturile vor fi produse în limba română, inclusiv cu subtitrare în limba română. De asemenea, spoturile vor fi produse sau adaptate pentru limba rusă (titrare vocală sau subtitrare în limba rusă);
 • Durata spoturilor: 35-40 sec. per spot;
 • Postproducție (montaj, sonorizare, procesare etc.);
 • Predarea spoturilor video finale în format pentru TV, online și, după caz, radio.
 • Ajustarea unui spot (1 sau 2) pentru turul doi al alegerilor prezidențiale, inclusiv packshot-ul (variantă ajustată va fi de cca 15-20 secunde, în limba română și rusă).
 • Predarea spotului video ajustat în format pentru TV, online și, după caz, radio.

Cerințe față de candidați:

 • experiență în realizarea spoturilor video în domeniu electoral sau cu conținut social;
 • să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video în domenii relevante;
 • să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;
 • disponibilitatea de a produce și livra spoturile în termenii indicați.

PROCEDURA DE APLICARE

Oferta trebuie să includă:

Obligatoriu:

 • Profilul companiei și/sau CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea spoturilor și care vor demonstra experiență relevantă în domeniu;
 • Copia licenței sau a certificatului de înregistrare;
 • Lista și datele de contact ale clienților anteriori şi ale produselor relevante realizate în ultimii 4-5 ani (exemple de spoturi video sociale);
 • Indicarea/confirmarea tipului de spoturi care vor fi produse (filmat video, cu sau fără animație);
 • Confirmarea (indicarea) termenilor de executare și livrare ale spoturilor;
 • Oferta financiară în USD. Oferta va include costul per unitate de spot și costul total, inclusiv detalierea costurilor. Persoanele juridice vor prezenta oferta la cota TVA 0. Proiectul este scutit de TVA, Asociația Promo-LEX va oferi toate documentele confirmătoare în acest sens.

Opțional

 • Opțional, ofertanții pot depune propuneri de concept general al spoturilor (schițe de concept și/sau schițe de scenarii). Conceptul general final și scenariile detaliate ale spoturilor vor fi elaborate ulterior, de către prestatorul contractat, în colaborare cu Promo-LEX. În cazul în care un prestator nu va fi selectat, Promo-LEX nu va face uz de conceptul și scenariile propuse de către acesta.

Atenție!
În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi realizate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Evaluarea ofertelor

În baza dosarelor recepționate, Asociația Promo-LEX va selecta o companie pentru producția spoturilor.

Evaluarea se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • Experiența relevantă a ofertanților;
 • Calitatea produselor anterioare;
 • Termenii propuși pentru realizarea și livrarea spoturilor;
 • Oferta financiară (în baza raportului preț-calitate).

Termenul limită de prezentare a ofertelor
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 2 iulie 2024, ora 18.00 (ora locală).
*Ofertele depuse după termen nu vor fi examinate.

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa tender@promolex.md  cu mențiunea „Ofertă pentru producția spoturilor video”.

Asociația Promo-LEX va confirma, printr-un mesaj electronic, recepționarea ofertelor. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să ne contactați și să vă asigurați că oferta Dvs. a fost recepționată.

Vor fi evaluate doar ofertele complete.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: 
Olga Manole, Coordonatoare de Program,
Asociația Promo-LEX
E-mail: olga_manole@promolex.md
Tel.: 069177101
www.promolex.md