Achiziționare – Echipamente pentru cabinet stomatologicAchiziționare – Echipamente pentru cabinet stomatologic

AO Business Consulting Institute anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea echipamentelor pentru cabinet stomatologic.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului investițional Modernizarea echipamentelor vechi în stomatologia copiilor”, din cadrul Programului de asistenta financiară „Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană” finanțat de Guvernul Japoniei și implementat de PNUD Moldova.

Prin acest apel invităm toate companiile specializate în comercializarea articolelor menționate să expedieze oferta de preț, în corespundere cu parametrii tehnici prezentați în Anexa 1.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  • Detalii despre produs / servicii conexe oferite;
  • Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;
  • Certificate de calitate și conformitate cu standardele naționale și internaționale corespunzătoare;
  • Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către contractor;
  • Termenii de livrare a produsului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa office@bci.md, sau direct la sediul AO Business Consulting Institute din str. Mihai Eminescu #27, Chișinău, MD 2012, Republica Moldova până la data de 27 noiembrie 2023, ora 17:00. Vă rugăm să introduceți la subiectul mesajului textul „Achiziționare – Echipamente pentru cabinet stomatologic”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373-69121504.