Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de organizare a unui seminar de instruireNr. ref. 14 din 03.07.2023

Asociația Promo-LEX planifică organizarea unui seminar de instruire pentru echipa sa de observatori pe termen lung.

Promo-LEX va desfășura în cadrul Programului Democrație Transparență și Responsabilitate, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002, Misiunea de observare a Alegerilor Locale Generale din toamna anului 2023.

Activitatea de instruire a observatorilor pe termen lung este organizată în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului legislativ electoral și evaluarea implementării acestuia în contextul alegerilor locale generale din 2023”, susținut financiar de Uniunea Europeană, Contract de grant NDICI-GEO-NEAR/2O23/443-593.

Data organizării evenimentului: 25-27 august 2023 sau 8-10 septembrie 2023

Locația: în afara or. Chișinău, în raza de max. 50 km de la oraș.

Durata: 3 zile.

Număr de participanți: 60 de persoane.

În vederea organizării evenimentului, solicităm oferte de prețuri pentru următoarele servicii:

Denumire serviciu Descriere serviciu Număr unități Preț per unitate, MDL, TVA 0 Suma totală, MDLTVA 0
Chirie sală de conferință

capacitatea de cca. 60 persoane

1 sală amenajată cu scaune, mese, tablă flipchart 3 zile

sau

24 ore (3 zile x 8 ore)

   
Chirie echipament de proiecție Proiector și ecran de proiecție 3 zile

sau

24 ore (3 zile x 8 ore)

   
Chirie 4 spații amenajate sau săli de conferință/spații de lucru

capacitatea cca. 15-20 persoane fiecare

4 săli amenajate cu scaune, mese, tablă flipchart 1 zi x 4 spații    
Cazare 60 de persoane x 2 nopți

Camere single sau duble/twin

Vă rugăm să indicați anexat numărul și tipul camerelor disponibile.

60 persoane    
Pauză de cafea (tip 1) Meniul pauzelor include cafea naturală, ceai în asortiment, frișcă, zahăr, plăcințele sau fursecuri în asortiment. 240 unități    
Pauză de cafea (tip 2) Meniul pauzelor include cafea naturală, ceai în asortiment, fructe de sezon, etc. 180 unități    
Mic dejun 60 persoane x 2 dejunuri

Vă rugăm să prezentați meniul în anexă la Ofertă. În cazul în care dejunul este inclus în prețul cazării, vă rugăm să indicați acest lucru.

120 unități    
Prânz 60 persoane x 3 prânzuri

Vă rugăm să prezentați meniul în anexă la Ofertă.

180 unități    
Cină 60 persoane x 2 cine 120 unități    
Apă plată Apa plată (sticle) cu volum de 0.5 l 360 unități    

Vă rugăm să prezentați oferta conform formularului atașat sau într-un format similar.

width=38 Formular ofertă comercială

Note!

 • În cadrul concursului sunt eligibile să participe companii care prestează servicii de cazare şi alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă.
 • În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.
 • Alte servicii/condiții precum spații de parcare auto disponibile, echipament de sonorizare în sala (sălile) de conferințe vor constitui un avantaj.

Promo-LEX își rezervă dreptul să modifice cantitatea și specificațiile serviciilor sus-menționate. Numărul final de participanți și volumul serviciilor vor fi comunicate cu 2-3 zile înainte de eveniment.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele elemente:

 • Certificatul de înregistrare al companiei/Licența;
 • O scurtă prezentare a ofertei tehnice (condițiile de cazare și alimentare, sălile de conferințe/spațiile suplimentare de lucru solicitate, existența spațiilor de parcare etc.) și/sau link la pagina web unde aceste condiții pot fi vizualizate;
 • Oferta comercială, prezentată conform tabelului de mai sus, cu indicarea perioadei pentru care se propune oferta (25-27 august 2023 sau 8-10 septembrie 2023, sau disponibilitate pentru ambele perioade solicitate);
 • Meniul propus pentru serviciile de alimentație publică (mic dejun, prânz, cină și pauza de cafea).

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila ofertantului.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Oferta corespundere cerințelor prevăzute în prezenta cerere.
 • Raportul preț-calitate.

Data limită de prezentare a ofertelor: 17 iulie 2023, ora 10:00.

Oferta trebuie completată în limba Română și expediată prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de organizare a unui seminar de instruire”.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: Nelea Ursachi, Asistent de Program, Asociația Promo-LEX,  e-mail: nelea.ursachi@promolex.md, mob. +373 68264812.

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care îşi desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. Organizația are drept scop dezvoltarea democrației și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Misiunea asociației este promovarea și apărarea drepturilor omului; consolidarea proceselor și instituțiilor democratice; dezvoltarea societății civile.