Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de pret de la companii/furnizori de haine in forma de vouchereFundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de pret de la companii/furnizori de haine  in forma de vouchere

Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la furnizori de produse de vestimentație calde, în formă de vouchere (lengerie de corp, set p/u sport flaușate, hanorace calde etc).

Achiziția dată va avea loc din cadrul proiectului ” Caritas Norway:222MDA02

Certificatele/voucherele valorice vor fi distribuite către beneficiarii proiectului, care vor ridica marfa personal de la magazinele furnizorului.

Criteriile de Eligibilitate sunt:

-       să dețină rețea de magazine în toată țara;

-       să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice;

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

1) Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, cu sediu în Moldova).

2) Anexa Nr.1(model atașat) semnată și ștampilată de către ofertant.

Descrierea vouchere: cantitatea – 1500 buc., preț per voucher – 1800 lei MDL.

În anexă se va menționa tipurile de vestimentație oferite în vouchere, locațiile unde se pot utiliza acestea. Voucherele vor fi emise de către furnizor cu imprimarea logo din proiect (modelul se va transmite ulterior după atribuire contract).

3) Oferta financiară se va prezenta cu indicarea prețului în MDL cu TVA pentru fiecare poziție separat, atît și cu indicarea prețului cu TVA inclus. Toate prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

4) Certificatul de înregistrare.

5) Extrasul emis de către bancă cu rechizitele bancare ale ofertantului.

6) Prezentarea ariei de acoperire a rețelelor de magazine.

Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului: calitate – cel mai bun preț – reduceri – termenul de valabilitate voucherului  –  rețelele de magazine disponibile la nivel național.

(ii) La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează:
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 45 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Un potențial ofertant care dorește clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de e-mail: procurement@caritas.md,  în copie: ecaterina.moisei@caritas.md, juridic@caritas.md, edward.lucaci@caritas.md .

Caritas Moldova va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri, nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitarea pentru informații suplimentare atît și oferta dumneavoastră conform cerințelor specificate, pot fi adresate şi expediată prin email sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: Caritas Moldova
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1
În atenția: Ecaterina Bugaevscaia
Email: 
procurement@caritas.md

Telefon pentru detalii: +37378800597

Oferta trebuie să fie depusă până la data de 26 aprilie 2023(inclusiv).

Articol adaugat de: Secretariat Caritas MD