Cerere de ofertă: elaborare landing pages în cadrul inițiativei „OSC rezistente + Bugetare responsabilă = Implementarea accelerată a Acordului de Asociere”Cerere de ofertă: elaborare landing pages în cadrul inițiativei „OSC rezistente + Bugetare responsabilă = Implementarea accelerată a Acordului de Asociere”

Centrul Analitic Independent  „Expert-Grup”  anunță concurs pentru identificarea unei companii care va prelua sarcina de elaborare a 3 landing pages  în cadrul inițiativei „OSC rezistente + Bugetare responsabilă = Implementarea accelerată a Acordului de Asociere” în corespundere cu termenii de referință anexați.

Ca parte a strategiei de comunicare și vizibilitate a proiectului, care urmărește creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la importanța participării civice la procesele bugetare și de elaborare a politicilor la nivel local și central în cadrul implementării Agendei de europenizare a Republicii Moldova, sarcina curentă prevede:

 1.  Adaptarea site-ului existent www.bugetulmeu.md. Mai exact, ar trebui creată și integrată o nouă pagină de destinație pe www.bugetulmeu.md. Acesta va servi ca platformă de diseminare pentru toate materialele și rapoartele legate de analiza bugetului în contextul implementării AA și al procesului de aderare a Republicii Moldova la UE.
 2. Adaptarea site-ului web existent al Platformei Naționale a Moldovei a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (EaP CSF) www.eap-csf.md. În special, două pagini de destinație ar trebui create și integrate pe www.eap-csf.md: una concepută pentru Platforma Societății Civile UE-Moldova (EU-MD CSF) și una pentru Grupul Consultativ Intern pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă (DAG). ). Aceste pagini vor servi drept canal de diseminare pentru toate informațiile legate de activitățile și evenimentele platformelor societății civile. Se va asigura că paginile nou dezvoltate sunt compatibile cu www.eap-csf.md.

Cerințe înaintate candidaților și procedura de aplicare

În mod ideal, compania trebuie să întrunească următoarele criterii: 

 • Cel puțin 3 ani de experiență dovedită în design de pagini web similare;
 • Capacitate de a lucra în echipa și de a îndeplini sarcinile în termenele stabilite;
 • Experiența anterioară de lucru la proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.
 • Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și comerciale care vor conține următoarele:
 • Formularul de depunere a ofertei tehnice;
 • O scrută descriere a organizației (1-2 pagini);
 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul companiei care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate; 
 • În mod explicit se vor prezenta persoanele angajate în următoarele funcții cheie: Manager de Proiect; Șef echipă programare; Designer.
 • Oferta comercială. Oferta trebuie depusă la cota TVA zero. Expert-Grup va furniza în acest sens toate documentele de suport necesare;
 • Alte documente sau recomandări relevante.

Ofera financiară va fi anexată ca un fișier separat la email.

Mai multe detalii, termeni de referință, ghid de aplicare, disponibile pe link:  https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item/2515

🔸Ofertele vor transmise prin email la procurari@expert-grup.org până la data de  31 martie 2023, ora 10:00. Toate întrebările de clarificare pot fi adresate prin email la iulia@expert-grup.org (persoana de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco). 

------------------------------

Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în consorțiu cu IPRE, AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația Friedrich Ebert Stiftung Moldova, finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și co-finanțat de Fundația „Friedrich Ebert”.