Termen extins. Concurs privind selectarea serviciilor de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locativeAsociația Obștească „Centrul Analitic Independent Expert-Grup” anunță extinderea termenului limită pentru expedierea ofertelor privind participarea în cadrul concursului de selectare a unei companiei sau persoane fizice care să presteze servicii de evaluare a eficienței energetice a blocurilor locative. Activitatea este parte a proiectului de asistență tehnică pentru îmbunătățirea eficienței și securității energetice în Republica Moldova, pentru perioada 2022-2024. Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

I. Obiectivele și scopurile evaluării 

Scopul general al misiunii este de a efectua 10 evaluări de eficiență energetică ale blocurilor locative/10 loturi. Termenii de referință detaliați sunt anexați mai jos.

Activitățile principale sunt:

II. Livrabile 

Executorul la finalizarea evaluării pentru fiecare clădire în parte, va depune 2 (două) exemplare originale în limba română ale Raportului de evaluare (Anexa 2 din Termeni de referință) și varianta electronică în format *.docx (posibil și alte formate la necesitate).

III. Durata evaluării 

Colectarea datelor și pregătirea rezultatelor specificate în partea 3 (Livrabile) trebuie să fie prezentate până la 01 aprilie 2023.

În cazul în care executorul va efectua evaualrea pentru mai multe clădiri, împreună cu propunerea financiară trebuie să furnizeze un program de efectuare a lucrărilor pentru toate blocurile. În același timp, Expert-Grup poate alege succesiunea lucrărilor.

IV. Criterii de eligibilitate a executorilor

Pentru a se califica pentru efectuarea evaluării, așa cum se specifică mai sus: 

 • executorul trebuie să fie în raport de muncă (în state de personal sau contract prestări servicii) cu un auditor energetic inclus în Registrul auditorilor energetici (Categoria - Clădiri) de către Agenția pentru Eficiență Energetică.  

V. Procesul de aplicare și structura ofertei 

Structura ofertelor care urmează să fie prezentate: 

 1. Scurtă descriere a companiei în domeniul eficienței energetice (CV pentru auditorul energetic în cazul în care se aplică independent); 
 2. Numele companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon (informații de contact pentru auditorul energetic în cazul în care se aplică independent); 
 3. Lista organizațiilor pentru care a fost efectuat auditul energetic/evaluare eficienței energetice/sau lucrări similare în ultimii 2 ani; 
 4. Lista blocurilor locative pentru care s-a efectuat auditul energetic/evaluarea eficienței energetice/sau lucrări similare în ultimii 5 ani;
 5. Lista persoanelor care au fost incluse în Registrul auditorilor energetici (Categoria - Clădiri) de către Agenția pentru Eficiență Energetică, care lucrează pentru companie și care vor efectua evaluarea (doar pentru companiile aplicante); 
 6. Oferta financiară. Oferta financiară poate conține mai mult de 1 lot/clădire; 
 7. Calendarul auditurilor energetice/evaluărilor - în cazul unei propuneri financiare pentru mai mult de 1 clădire/lot.

Oferta trebuie să fie depusă în limba engleză sau română. 

VI. Criterii de evaluare pentru fiecare lot:

 • Prezentarea setului complet de documente indicate în Structura ofertei de mai sus; 
 • Experiența în realizarea de audituri energetice (în total și în blocuri locative); 
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate (experiență)/preț. 

! Lipsa experienței în efectuarea auditurilor energetice/evaluări a eficienței energetice/sau lucrări similare ale blocurilor locative nu reprezintă un criteriu de excludere din concurs.

Procedura de depunere a ofertelor și termenele limită: 

Termenul limită extins pentru depunerea ofertelor: 07 februarie 2023, ora 14.00, ora Chișinăului. Ofertele vor fi depuse prin curier la adresa: str. A. Bernardazzi 45, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova sau prin e-mail la adresa procurari@expert-grup.org. Informații suplimentare sau clarificări pot fi obținute la telefon: 022 999 312 / 79 033 684. Persoana de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco

Descarcă termenii de referință detaliați și formularele de evaluare (ro și ru): https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item/2482