CNPAC anunță concurs pentru procurarea tehnicii computerizateArticol adaugat de: CNPAC

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: vânzare-cumpărare

Termen limită de prezentare a ofertelor: 5 decembrie  2022, ora 13:00

Termen de livrare: 8 decembrie 2022  

CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 în domeniul protecției drepturilor copilului.

CNPAC anunță concurs pentru procurarea tehnicii computerizate, conform listei și specificațiilor tehnice anexate. Specificațiile tehnice sunt minime și obligatorii pentru ofertanți. Specificațiile tehnice a se descărca aici.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în importul și/sau comercializarea tehnicii computerizate; cu o experiență în domeniu de minim 2 ani.

  OFERTA DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOAREA INFORMAȚIE:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Oferta financiară pentru fiecare lot , prezentată în MDL, cu indicarea TVA;
  • Termenele estimate de livrare, cu respectarea datei-limită indicate mai sus și disponibilitatea livrării produselor

  CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

  • Calitatea ofertei tehnice (50%);
  • Oferta financiară (50%).

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@cnpac.md, cu mențiunea „Tehnică computerizată” sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii ( mun. Chișinău, str. Tricolorului, 37/B, Chișinău) până pe 5 decembrie, ora 13:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 079 88 02 06 sau la adresa de e-mail: office@cnpac.md.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată. Despre rezultatele concursului va fi notificată formal doar compania ofertantă câștigătoare.

 

telegram