Cerere de oferte pentru contractarea unei companii sociologice pentru evaluarea eficienței ANOFM - termen limită de aplicare, extinsd8b22359365bf39f810ae25d424dcb05 XL

 

Solicitarea de oferte: 2022. Companie sociologica;

Data publicării anunțului: 17 august 2022;

Data publicării anunțului de extindere: 29 august 2022;

Termenul limită de prezentare a dosarului: 5 septembrie 2022, ora 11.00 dimineața;

Procedura de achiziție: Licitație deschisă;

Modalitatea de contractare: Contract de prestare servicii.

CONTEXT

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” extinde termenul de aplicarea pentru concursul de selectare a unei companii sociologice care va presta servicii de evaluare a eficienței Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă  (ANOFM). Scopul de bază al companiei este evaluarea eficacității și eficienței ANOFM și a unităților sale teritoriale precum și formularea recomandărilor de îmbunătățire a activității. Una din metodele de evaluare a ANOFM este sondarea percepției beneficiarilor privind serviciile prestate, precum și testarea practică a nivelului de deservire a beneficiarilor. 

Activitățile detaliate pe care va trebui să le desfășoare compania sociologică cuprind:

- Elaborarea unui sondaj în rândul beneficiarilor ANOFM (șomerilor) de evaluare a percepțiilor privind serviciile primite;

- Derularea unor sesiuni de Focus Grup cu beneficiarii serviciilor prestate de ANOFM;

- Efectuarea unor vizite la oficiile teritoriale ale ANOFM și aplicarea metodei de Mystery Shopping pentru evaluarea serviciilor prestate și nivelul de conformitate cu reglementările în vigoare.

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Asistență tehnică Guvernului și Parlamentului pentru promovarea politicilor de redresare echitabilă și justiție economică”. Proiectul este finanțat de către Fundația Soros Moldova și va fi implementat în perioada aprilie 2022 – aprilie 2023.

DEPUNEREA DOSARULUI 

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente: 

  • Plan de lucru;
  • Ofertă tehnică;
  • Ofertă financiară. 

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Cererea de ofertă (atașat). 

Termenul limită de prezentare a dosarului: 5 septembrie 2022, ora 11.00 dimineața

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurari@expert-grup.org.

DOCUMENTE 

Cererea de oferte include: 

  • Scrisoarea de invitație; 
  • Instrucțiune pentru ofertanți; 
  • Termenii de Referință.

Formularele pentru Oferte: 

  • Formularul A, Plan de activitate;
  • Formularul B, Oferta Tehnică;
  • Formularul C, Oferta Financiară.

Descarcă fișierele:

Cerere de ofertă extinsă

Formularul A - plan de lucru

Formularul B - oferta tehnică

Formularul C - oferta financiară