Servicii de traducere - IREX MoldovaProgramul Comunitatea Mea, implementat de Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale (AO IREX Moldova) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) lansează concurs de oferte pentru servicii de traducere în cadrul Programului Comunitatea Mea. Durata contractului este de un (1) an. 

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM): Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

Termenul de depunere a ofertelor – 15 iunie 2022, ora 15:00 

Ofertele vor fi transmise pe adresa de mail vmunteanu@irex.org cu subiectul „Ofertă servicii de traducere” 

Astfel vă rugăm să transmiteți oferta dumneavoastră ce va conține profilul companiei, cu specificarea clienților-cheie și a experienței pe piață și oferta de preț conform specificațiilor de mai jos:

Nr.

Denumire serviciu

Unitatea de măsură

Preț, MDL,

fără TVA

Specificații

1. 

Traducere simultană / whispering  

ENG-RO-RU / RO-RU-ENG 

Pe oră 

 

- 

Pe jumătate de zi 

 

Vă rugăm să specificați numărul presupus de ore pentru jumătate de zi 

Pe zi 

 

Vă rugăm să specificați numărul presupus de ore pentru o zi 

Pret zi de odihnă și zi liberă 

   

2. 

Traducere consecutivă 

ENG-RO-RU / RO-RU-ENG 

Pe oră 

 

- 

Pe jumătate de zi 

 

Vă rugăm să specificați numărul presupus de ore pentru jumătate de zi 

Pe zi 

 

Vă rugăm să specificați numărul presupus de ore pentru o zi 

Pret zi de odihnă și zi liberă 

   

3.

Traducere scrisă

ENG-RO-RU / RO-RU-ENG 

1500 caractere, fără spații 

 

 

1500 caractere, fără spații, în regim de urgență 

 

Vă rugăm să specificați volumul maxim (în numărul de caractere, fără spații) care poate fi realizat în decurs de 24 de ore la rata oferită 

4.

Redactarea gramaticală și stilistică a textelor traduse

   

 

Proiectele și programele implementate de către AO IREX Moldova sunt scutite de TVA cu drept de deducere, conform Hotărârii de Guvern nr. 246 din 08.04.2010. Astfel, vă rugăm să indicați tarifele fără TVA.