Request for Expression of Interest for Renewal of Implementing Partners Roster of the OSCE Mission to Moldova in the Field of Human Rights and Gender Based-Violence



Field mission of the OSCE:

OSCE Mission to Moldova

Title:

Request for Expression of Interest for Renewal of Implementing Partners Roster of the OSCE Mission to Moldova in the Field of Human Rights and Gender Based-Violence

Reference Number:

No. EOI/MOL/01/2022

Procurement Procedure:

Expression of Interest (EOI)

Issue Date:

10 May 2022

Deadline:

01 June 2022, 10:00 a.m. (EEST)

Pre-Application Meeting

24 May 2022, 11:00 a.m. (EEST) (Videoconference on Zoom)

 Contact

 Interested NGOs are invited to request bidding documents at Sergiu.Goreacioc@osce.org

Description of Services:

EN

The Human Rights Programme is seeking to partner with NGOs registered in the Republic of Moldova and functioning on either bank of the Dniester/Nistru River with the general capacity to:

×          provide expertise and legal assistance on human rights issues, including in combating trafficking in human beings, domestic violence and gender equality;

×          conduct legal analysis on national and international legislation;

×          advocate for the promotion of laws and policies in line with international human rights standards;

×          organize awareness-raising events (including roundtables, conferences, and public lectures); and

×          provide capacity-building training seminars, including Training-of-Trainers to civil society,  legal community, law enforcement and other target groups on areas of their expertise, such as, for example, crisis centres/shelter specialists and other assistance providers.

RO

Programul Drepturile Omului își propune să colaboreze cu ONG-uri înregistrate în Republica Moldova și care activează pe ambele maluri ale râului Nistru, având ca obiectiv general:

-          să ofere expertiză și asistență juridică în probleme legate de drepturile omului, inclusiv în combaterea traficului de ființe umane și a violenței în familie și promovarea egalității de gen;

-          să ofere expertiză juridică asupra legislației naționale şi internaţionale;

-          să pledeaze pentru promovarea cadrului legal și a politicilor în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului;

-          să organizeze activități de sensibilizare (inclusiv mese rotunde, conferințe și lecții publice); și

-          să organizeze instruiri/sesiuni de consolidare a capacităților, inclusiv ToTs (formarea de formatori) pentru societatea civilă, comunitatea juridică, reprezentanți organelor de drept dar și alte grupuri țintă cum ar fi, de exemplu, specialiști din cadrul centrelor de criză/adăposturi, dar și alți prestatori de servicii.

Articol adaugat de: OSCE Mission to Moldova_Procurement