Concurs oferte comerciale nr. 0322ADA pentru contractarea de servicii consultanță autorizare program instruireAsociația Obștească “Eco-Răzeni” anunță concurs de selectare a unui consultant pentru acordarea asistenței în procesul de pregătire a documentelor necesare pentru obținerea autorizării de funcționare provizorie ca și prestator de servicii educaționale, ulterior, acreditării cursului de educație nonformală de bucătar auxiliar, ajutor de brutar, chelner, destinat instruirii persoanelor cu dizabilități intelectuale, psiho-sociale și/sau persoane cu dificultăți de învățare.

Context
Asoсiaţia obştească Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

AO Eco-Răzeni implementează programul de instruire la locul de muncă, curs de educație nonformală, destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani, din categorii defavorizate, incluziv și persoanelor cu dizabilități intelectuale, psiho-sociale și/sau cu dificultăți de învățare. Programul de instruire include instruirea teoretică și practică la locul de muncă (ÎSI Floare de cireș SRL) pentru meseriile: bucătar auxiliar, ajutor de brutar și chelner.

Pentru realizarea eficientă a programului de instruire și acreditarea ulterioară a programului, Eco-Răzeni va contracta un consultant/o consultantă, pentru:

- Consultanță în elaborarea listei documentelor necesare pentru încadrarea în cadrul legal, a Programului de instruire la locul de muncă;

- Suport în procesul de elaborare, conform listei pregătite, a documentelor necesare pentru obținerea autorizării de funcționare provizorie.

Cadul normativ de referință: Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, inclusiv Anexa nr. 7, cu modificările ulterioare (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130031&lang=ro )

Obiectivele consultanței:

- Elaborarea listei documentelor necesare pentru încadrarea în cadrul legal, a Programului de instruire la locul de muncă;

- Oferirea suportului logistic în pregătirea documentelor necesare pentru obținerea autorizării de funcționare provizorie.

Termenul de realizare și produsele livrate

Consultanța va cuprinde 5 luni, în perioada aprilie - august 2022, fiind livrate următoarele produse:

- Lista documentelor necesare pentru obținerea autorizării de funcționare provizorie;

- Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Programului de instruire;

- Elaborarea procedurii de evaluare a calității Programului de instruire;

- Elaborarea fișelor de post a personalului implicat și formabililor;

- Elaborarea altor documente necesare.

Sarcini

Livrabile

Elaborarea listei de documente necesare

Lista de documente

Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Programului de instruire

Regulament de organizare și funcționare al Programului definitivat

Elaborarea procedurii de evaluare a calității Programului de instruire

Procedura de evaluare a calității Programului de instruire

Elaborarea fișelor de post a personalului implicat și formabililor

Fișe de post definitivate și redactate

Elaborarea altor tipuri de documente necesare pentru obținerea autorizării de funcționare provizorie

Alte tipuri de documente necesare

Dosarul de aplicare va conține:

1) CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă consultanței;
2) Oferta tehnică care va include descrierea metodologiei și termenii de realizare a consultanței;
3) Oferta financiară (onorariu pe zi, costul total net în lei moldovenești, condițiile de plată).

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):

a) Experienţa anterioară – 15%;

- experiență în elaborarea cadrului normative în domeniul educației;

- experiență de livrare a instruirilor (va constitui un avantaj);

- studii în domeniul alimentației publice (va constitui un avantaj);

- o bună cunoaștere a specificului de lucru cu persoane cu dizabilități intelectuale, sau a tinerilor cu dificultăți de învățare (va constitui un avantaj).

b) Nivelul de expertiză – 20%;

- abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate;

- abilități excelente de scriere: structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența conținutului;

- abilități excelente de a prezenta cu claritate și ușurință aspecte complexe abordate în documentele de organizare și funcționare a unui prestator de servicii educaționale;

- abilități de adaptabilitate și comunicare empatică;

- abilități metodologice creative, participative și progresive;

- abilități excelente de evaluare și oferire de feedback;

- o bună cunoaștere a limbii române.

c) Calitatea şi relevanţa ofertei tehnice – 30%;

d) Oferta financiară – 30%;

e) Condițiile și termenii de livrare și plată – 5%.

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă: str. Ștefan cel Mare 87B, s. Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni sau prin email la adresa: ecorazeni@gmail.com cu mențiunea ”Servicii consultanță autorizare program instruire”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 28 martie 2022. Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325, 079641243 (Persoana de contact: Sergiu Gurău).

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu, iar cererile incomplete nu vor fi examinate.

Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de desfășurare a concursului.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social. Organizaţia are nouă persoane angajate, dintre care șapte femei şi doi bărbaţi.

Asociaţia are în portofoliu peste 60 de proiecte implementate cu suportul Ambasadei SUA în Moldova, Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Fundaţiei Soros Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED) din SUA, PNUD Moldova, Oficiului în Moldova al Băncii Mondiale, Fundaţiei Est-Europene Moldova, IM Swedish Development Partner, Organizației Internaționale pentru Migrație, Fundației LED Moldova, Fundației Konrad Adenauer, Primăriei orașului Viena, Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Consiliului Raional Ialoveni, ș.a.