CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de interpretareDescriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică care acordă asistenţă jurnaliştilor şi instituţiilor media din Republica Moldova.
 
Serviciu solicitat:
 CJI solicită oferte de prețuri pentru interpretare consecutivă și/sau simultană în limbile română-engleză, engleză-română, română-rusă, rusă-română.

Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, socio-politic.
Persoanele și/sau instituțiile selectate vor presta servicii de traducere în cadrul evenimentelor organizate de CJI precum training-uri, conferințe, briefing-uri, hackathon media, evenimente publice cu participarea experților străini, etc.

Perioada: februarie – decembrie 2022Persoanele și/sau instituțiile selectate vor efectua traduceri la solicitare, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de CJI.

Cerinţe:

  • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor solicitate;
  • Cunoașterea terminologiei în domeniul mass-media, socio-politic;
  • Experiență convingătoare de traducere;
  • La concurs pot participa atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Oferta va include:

  • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință (în special ONG-uri);
  • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
  • Oferta financiară în MDL impozabili. În cazul persoanelor fizice, prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit și asigurarea medicală).
  • Posibilitatea de traducere la distanță prin platforma Zoom.

Vă rugăm să completați oferta financiară conform tabelului de mai jos​

Tipul de traducere

ENG (Preț/zi)

 RUS (Preț/zi)

Consecutiv

 

 

Simultan

 

 

 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

  • Experiența candidatului; 
  • Oferta financiară.

Ofertele pot fi depuse la adresa vtataru@ijc.md până la data de 30.01.2022. Persoana de contact: Victoria Tătaru, Coordonatoare de programe, Departamentul Instruire și Asistență Media. Tel: 022 213652.

Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.