A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de oferte privind selectarea unui prestator de producere a unui film animat privind accesul la servicii și suportul oferit victimelor violenței în familieOrganizația: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie, și oferă expertiză la elaborarea legislației în domeniul egalității de gen, violenței în familie și violenței față de femei; întreprinde eforturi de consolidare a capacitărilor răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și socială.

Contextul: Activitatea este realizată de către CDF, în parteneriat cu PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”.

Obiectivele activității: CDF, în parteneriat cu PNUD Moldova, își propune să realizeze o producție video animată, care va reda etapele de intervenție ale specialiștilor în cazurile de violență în familie și serviciile de care pot beneficia victimele. Video-ul va fi unul informativ, explicativ și ușor de înțeles. Filmul animat va fi subtitrat în limba rusă și va avea o durată de până la 1,5 minute.

Sarcinile tehnice:

 1. realizarea etapei de cercetare şi documentare la subiectul descris în termenii de referinţă;
 2. elaborarea conceptului de video animat şi al storyboardu-ului în conformitate cu mesajele de comunicare care trebuie transmise publicului;
 3. dezvoltarea conceptului vizual: culoare, font, stilistică;
 4. scrierea textului care va însoți producţia animată, în limbile română și rusă, într-o manieră simplă, clară și concisă, astfel încât să fie pe înțelesul publicului-țintă;
 5. coordonarea scenariului cu CDF și aprobarea finală a PNUD Moldova;
 6. producerea video-ului de animație în baza scenariului și a story board-ului aprobat;
 7. subtitrarea în română, rusă şi limbajul mimico-gestual a producţiei animate;
 8. definitivarea producției video și realizarea ajustărilor necesare, conform solicitărilor beneficiarului.

Termeni de livrare:

Produsul video va fi realizat în perioada ianuarie-februarie 2022, cu livrare finală a produsului pe data 28 februarie 2022.

Aspecte logistice:

Aplicantul îşi va desfăşura activitatea în comunicare directă cu echipa CDF și va participa, în funcție de necesitate, la şedinţele planificate pentru producerea filmului animat. Structura şi conţinutul produselor vor fi elaborate reieşind, inclusiv din cerinţele PNUD Moldova.

Oferta financiară:

Aplicantul va prezenta o ofertă financiară detaliată, care va reflecta toate cheltuielile de producție per minut, în MDL, la cota zero TVA.

Cerințe de aplicare:

 • experiență de minim 5 ani în domeniul artelor vizuale;
 • echipă de profesioniști cu experiență în realizarea producției video animate;
 • echipament necesar realizării sarcinilor enumerate;
 • termenii executării şi livrării produselor solicitate, conform Termenilor de referință, vor fi respectați;
 • experiență de cooperare cu organizații nonguvernamentale.

Dosarul aplicantului va include:

 • descrierea companiei și argumentarea selectării acesteia;
 • portofoliul proiectelor realizate în ultimii 2-3 ani (linkuri către produse relevante);
 • lista organizațiilor cu care compania a colaborat în ultimii 5 ani, cu indicarea persoanelor de referinţă şi a datelor de contact ale acestora;
 • descrierea calificărilor membrilor echipei;
 • CV-ul(urile) specialiștilor care vor presta serviciile solicitate, cu indicarea a două persoane de referință;
 • viziunea aplicantului cu privire la realizarea producției video animate;
 • oferta financiară (la cota zero TVA).

Criteriile de evaluare:

 • prezentarea setului complet, indicat în structura ofertei de mai sus;
 • experiența în elaborarea producțiilor video animate;
 • experiența anterioară de colaborare cu ONG-uri/organizații internaționale;
 • calificarea echipei;
 • oferta financiară cea mai avantajoasă, raportată la calitate.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare: 6 decembrie 2021, ora 18:00.

Dosarele vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mail: concurs@cdf.md, cu mențiunea „Concurs de selectare a unei companii: servicii video”, sau pe suport de hârtie la adresa: str. Mihail Kogălniceanu, 76,  mun. Chișinău.

Pentru informații suplimentare sau precizări, sunați la nr. de tel.: 022 811-999.

Mai multe detalii despre organizație, găsiți aici: http://cdf.md/

NB:  Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.