Concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Raportului ”Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”Baner concurs CRTD21006

Concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Raportului ”Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”

Denumirea organizației contractante: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.

Persoana de contact: Babici Stela, Manager de proiect CRT DACIA, tel: (+373) 6833824, e-mail: stela.babici@gmail.com.

Obiectul achiziției: servicii de elaborare a Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”

Numărul concursului: CRTD21006

Locul de realizare: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Limba de lucru: limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: iunie-septembrie 2021.

Context: Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT DACIA, astfel încât aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul justiției.

Cerințele față de serviciile solicitate

Expert(ul/a) selectată va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul experți/durata

Servicii de elaborare a Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”

Metodologia: La elaborarea Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca” va fi aplicată o metodologie de planificare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul proces de elaborarea Raportului „Accesului la justiție a tinerilor din raionul Soroca”.

Acțiunile planificate în acest proces sunt:

1)       Pregătirea, elaborarea, discutarea și aprobarea metodologiei de evaluare a situației existente;

2)       Evaluarea documentelor aprobate la nivel regional, național, sectorial relevante elaborării privind Raportul „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”;

3)       Colectarea informației;

4)       Elaborarea Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”, în conformitate cu metodologia aprobată și coordonarea lui cu Administrația CRT DACIA și alți factori interesați din organizație;

5)       Consultarea Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca” din cadrul CRT DACIA cu echipa și membrii Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție Soroca. 

2 experți a câte 15 zile lucrătoare în perioada iunie-septembrie 2021

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada iunie - septembrie 2021, în această perioadă, expert(ul/a) va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 15 zile (fiecare expert) lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Politicii de salarizare a personalului din cadrul CRT DACIA urmează să aibă loc nu mai târziu de 30 septembrie 2021.

Cerințe față de expert(ă)

 • Diplomă universitară în domeniul drept, administrație publică, științe politice, managementul proiectelor;
 • Cel puțin 5 ani de experiență (probată) în elaborarea de rapoarte ce țin de accesul la justiție;
 • Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.);
 • Cunoașterea la perfecție a limbii române;
 • Abilități de analiză;
 • Comunicare eficientă atât în scris cât și oral;

Responsabilitățile expert(ului/ei):

 • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
 • Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.

Perioada de prestare a serviciilor: livrarea produsului (Raportul „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”) va fi executată de către expert(ă) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractului.

Toate serviciile vor fi realizate în perioada iunie-septembrie 2021, în această perioadă, expert(ul/a)/ va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca” urmează să aibă loc nu mai târziu de 30 septembrie 2021.

Limba în care va fi prezentat produsul final (Raportul „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”) va fi în limba română.

Conținutul dosarului de participare la concurs

Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi confirmative ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare prestate.

 

Structura unei oferte

Numele, prenumele expert(ului/ei): ________________________________

tel: ___________________________, e-mail: _________________________

adresa: _______________________________________________________

Valoarea ofertei:

#

Numele, prenumele expert(ului/ei)

Denumirea serviciilor

Unitate

Total unități

Cost unitate, Lei

Total, Lei

1

 

Servicii de elaborare a Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”

zile

15 zile

   

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:

 1. CV, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate/servicii prestate sau alte surse care demonstrează experiența;

(Scrisori de recomandare de la companii/organizații pentru care au fost dezvoltate politici anterior, va constitui un avantaj)

 1. Diploma de studii superioare și postuniversitare (după caz);
 2. Oferta financiară totală în valută națională (Lei moldovenești).

Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

În vederea realizării Serviciilor solicitate urmează a fi selectată doar un expert(ă).

Criteriile de evaluare vor consta în:

a) Evaluarea tehnică (70%) - experiența/expertiza dovedită;

b) Evaluarea financiară (30%).

În procesul de prestare a serviciilor, pentru comunicarea cu expert(ul/a) selectat vor fi desemnate din cadrul organizației AO Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, 2 persoane responsabile din cadrul organizației, dintre care obligatoriu una este specialist în acțiuni de promovare a drepturilor omului și advocacy.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final de către Președintele AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA conform planului aprobat la etapa de semnare a contractului de prestări-servicii.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție Nr. CRTD21006”.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 20 mai 2021, ora 23.59. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu. Interviul va fi realizat online.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 068338284 sau la adresa de e-mail: stela.babici@gmail.com, persoana de contact Babici Stela.

Descarcă aici invitația la concurs.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet