PRELUNGIRE TERMEN.Concurs pentru achizitionarea serviciilor de elaborare a Conceptului cu privire la dezvoltarea serviciilor socio-educationale pentru copii cu dizabilitati si cerinte educationale spreciale (CES)

INVITAȚIE LA CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR PRIN METODA CERERII OFERTELOR DE PREȚURI

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: A.O. Forța Susținerii

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Marinescu nr. 1, or. Leova, MD-6301, raionul Leova, Republica Moldova,

e-mail: forta.sustinerii@yahoo.com

PERSOANA DE CONTACT: Nucă Aurelia, Manager de proiect, tel: +373 69731491, e-mail: forta.sustinerii@yahoo.com

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de elaborarea a conceptului de dezvoltare a serviciilor socio-educaționale pentru copiii cu dizabilități și cerințe educaționale special în raionul Leova.

LOCUL DE REALIZARE: sediul Consiliului Raional Leova

LIMBA DE LUCRU: limba română.

PERIOADA DE REALIZARE: perioada ianuarie-martie, 2021.

NUMĂRUL PARTICIPANȚILOR:  vor fi constituite 2 focus-grupuri (30 persoane) a câte 15 persoane constituite din reprezentanți ale structurilor relevante, inclusiv reprezentanți ai părinților copiilor cu dizabilități și ale organizațiilor societății civile din teritoriu, care vor lucra pe o perioadă de 6 zile la elaborarea Conceptului ( 3 zile consecutive, 2 zile consecutive,  1 zi).

CONTEXT: AO Forța Susținerii implementează proiectul “Pentru că ne pasă!” cu suportul oferit de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în cadrul programului de granturi “Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova“. Scopul proiectului constă în promovarea colaborării și a parteneriatului dintre AO Forța Susținerii și APL de nivelul II și I în vederea identificării și soluționării problemelor legate de implementarea incluziunii socio-educaționale a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale din r. Leova. În cadrul proiectului este planificată activitatea de elaborare a Conceptului cu privire la dezvoltarea serviciilor socio-educaționale pentru copiii cu dizabilități și cerințe educaționale special (CES) în r. Leova prin consolidarea parteneriatului în acest sens cu APL II.

Organizația va contracta în bază de concurs 2 experți pentru elaborarea Conceptului pentru perioada 2021-2025( 1- pentru elaborarea Conceptului; 2 – pentru expertiza Conceptului. Va fi constituit un focus-grup (30 persoane) în 2 grupe a câte 15 participanți constituit din reprezentanți ale structurilor relevante, inclusiv reprezentanți ai părinților copiilor cu dizabilități și ai organizațiilor societății civile din teritoriu, care vor lucra pe o perioadă de 6 zile la elaborarea Conceptului ( 3 zile+ 2 zile + 1 zi). Către finisarea elaborării, (primele 5 zile) Conceptul va fi înaintat spre expertiză expertului 2, care ulterior va fi prezentat de către expertul 1 focus-grupului, iar apoi înaintat spre aprobare CR de către echipa proiectului. Echipa proiectului va monitoriza anual includerea întrebării cu referire la implementarea Conceptului 2021-2025 la ședințele CR și va participa la ședințele respective.

 

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR:

#

Criterii

Punctaj maxim, (100 puncte)

1.        

Valoarea ofertei ca cost

50

2.        

Studii superioare de licență

15

3.        

Studii superioare de master

10

4.        

Experiență de minim 2 ani în domeniul elaborării strategiilor/conceptelor

15

5.        

Calificări existente în domeniul incluziunii sociale și educaționale a copiilor cu dizabilități, sau alte domenii relevante.

10

VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare și a raportului pe serviciile realizate care va conține conceptul de dezvoltare a serviciilor socio-educaționale pentru perioada 2021-2025.

SPECIFICAȚII CU REFERIRE LA IMPOZITE ȘI TAXE: experții selectați care își desfășoară activitatea profesională în bază de patentă (dacă legislația în vigoare permite prestarea acestui gen de activitate în bază de patentă de întreprinzător)/întreprindere individuală/societate cu răspundere limitată etc, vor fi remunerați conform prevederilor legislației în vigoare, sau dacă experții vor fi contractați în calitate de persoane fizice din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Experții/formatorii prezintă oferta, CV-ul, o scurtă descriere conceptuală a modului de organizare a serviciilor prestate (maxim o pagină A4). În total vor fi selectați 2 experți, care vor presta servicii de elaborare (1) și expertiză (2) a conceptului de dezvoltare a serviciilor socio-educaionale în raionul Leova.

MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: ofertele se vor expedia la adresa electronică forța.susținerii@yahoo.com cu indicația în titlul mesajului ”CONCURS DE ACHIZIȚIE,,.

LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE: limba română.

CERINŢELE FAŢĂ DE SERVICIILE SOLICITATE

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul experților/durata

Servicii de elaborare a

Conceptului

De dezvoltare a serviciilor socio-educaționale pentru copiii cu dizabilități și CES din r. Leova pentru perioada 2021-2025

Metodologia:

Elaborarea Conceptului de dezvoltare a serviciilor socio-educaționale în r. Leova pentru copiii cu dizabilități și CES pentru perioada 2021-2025. Experții vor fi selectați prin concurs deschis. Conceptul va fi realizat de către un focus-grup constituit din reprezentanții din diverse domenii, inclusiv societatea civilă. În decursul a 6 zile focus-grupul va elabora Conceptul (3zile + 2 zile + 1 zi). Către finisarea elaborării, Conceptul va fi prezentat focus- grupului ( în cea de-a 6-a zi), care ulterior va fi înaintat spre aprobare CR.

Expertul (2) va analiza și expertiza conceptul de dezvoltare a serviciilor socio-educaționale în raionul Leova, care ulterior va fi prezentat

focus - grupului.

 La elaborarea Conceptului  va fi aplicată o metodologie, având la bază prioritățile de dezvoltare a srviciilor în domeniul social și educațional, reeșind din politicile naționale și necesitățile locale ale r. Leova. Expertul selectat (1) va fi responsabil de întregul proces de elaborare a conceptului cu privire la dezvoltarea serviciilor socio-educaționale pentru copiii cu dizabilități și CES pentru perioada 2021-2025. Acțiunile planificate în acest proces sunt:

1. Pregătirea – elaborarea, discutarea și aprobarea metodologiei de evaluare a situației existente și planului de lucru;

2. Colectarea informației privind situația existentă la nivel local pentru fundamentarea și argumentarea deciziilor și a intervențiilor necesare de realizat în domeniul dezvoltării serviciilor socio-educaționale pentru copiii cu dizabilități și CES;

3.Elaborarea Profilului Diagnostic în baza analizei informațiilor colectate în conformitate cu metodologia aprobată si coordonarea lui cu focus-grupurile și alți factori interesați;

4. Elaborarea Contextului Conceptului și identificarea priorităților locale în mod participativ în cadrul atelierelor;

5. Transmiterea Conceptului de dezvoltare a serviciilor socio-educaționale pentru perioada 2021-2025 pentru aprobare către Consiliul Raional și aprobarea acestuia.

1 expert/formator calificat în domeniul elaborării conceptului contractat pe o perioadă de 6 zile în perioada ianuarie-martie, 2021

1 expert calificat în domeniul expertizei documentelor de politici pubice

PRECIZĂRI: *Expertul (1) va fi responsabil de pregătirea agendelor de lucru pentru 6 ateliere, a materialelor de suport pentru participanți, desfășurarea activităților la propriu, pregătirea și prezentarea Conceptului de dezvoltare a serviciilor socio-educaționale pentru copiii cu dizabilități și CES în r. Leova pentru perioada 2021-2025. Logistica, selectarea participanților, invitarea, pregătirea mapei participantului, multiplicarea materialelor, organizarea pauzelor de cafea, de prânz sunt în responsabilitatea organizației contractante. Costurile de printare a Conceptului vor fi în responsabilitatea organizației. În cazul în care Expertul nu va fi din or. Leova acesta își va organiza individual transportarea la locul desfășurării activităților. Costurile pentru transport, cazare și masa sunt prevăzute de organizația contractantă.

Toate serviciile vor fi realizate în perioada ianuarie-martie 2021. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Conceptului urmează să aibă loc nu mai târziu de 31 martie, 2021.

TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 28 decembrie, 2020ora 11.00.

DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 29 decembrie, 2020ora 16.00.

STRUCTURA  OFERTEI PENTRU EXPERTUL (1)

NUMELE, PRENUMELE EXPERTULUI/FORMATORULUI: _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: ____________________, Adresa: ______________________.

VALOAREA OFERTEI:

#

NUMELE, PRENUMELE EXPERTULUI

DENUMIREA SERVICIILOR

UNITATE

TOTAL UNITĂȚI

COST UNITATE, LEI MD

SUB-TOTAL, LEI MD

1

 

Servicii de elaborarea a Conceptului de dezvoltare a serviciilor socio-educaționale pentru copiii cu dizabilități și CES din r. Leova pentru perioada 2021-2025

 

 

 

 

 

DESCRIERE CONCEPTUALĂ A METODOLOGIEI CARE VA FI APLICATĂ:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

 

 

STRUCTURA  OFERTEI PENTRU EXPERTUL (2)

NUMELE, PRENUMELE EXPERTULUI: _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: ____________________, Adresa: ______________________.

VALOAREA OFERTEI:

zile

6 zile

   

 

NUMELE, PRENUMELE EXPERTULUI

DENUMIREA SERVICIILOR

UNITATE

TOTAL UNITĂȚI

COST UNITATE, LEI MD

SUB-TOTAL, LEI MD

                                    Servicii de expertiză a                   zile              2 zile

                                    Conceptului de dezvoltare

                                     a serviciilor socio-educațio

                                    nale pentru copiii cu dizabili

                                    tăți și CES din r. Leova pentru

                                    perioada 2021-2025

 

DESCRIERE CONCEPTUALĂ A METODOLOGIEI CARE VA FI APLICATĂ:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

Anexe:

 CV – Expert/formator

Alte articole:

Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.