Cerere de Ofertă privind achiziționarea serviciilor de audit

Distribuie prietenilor:


Cerere de Ofertă privind achiziționarea  serviciilor de audit  în cadrul proiectului ,,Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domeniile creative și productive de pe ambele părți ale Prutului’’

 1. Denumirea organizației: AO ,,Soarta’’
 2. Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17
 3. Numărul de telefon/fax: 069182226; 023023860
 4. Adresa de e-mail și de internet a organizației: director.soarta@gmail.com
 5. Organizația invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea serviciilor de audit  conform listei și specificațiilor din documentul atașat.

Descarca cererea aici

 1. Prețul oferit va fi cu TVA la cota 0% .  Costul livrării va fi inclus în prețul total.
 2. Modalitatea de plată: 50% avans la semnarea contractului și 50% în termen de 15 zile după livrarea mărfii.
 3. Termenul limită de depunere a ofertelor: până la: 20 Ianuarie 2021, ora 19:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17.  Ofertele de preturi mai pot fi depuse electronic la adresa: director.soarta@gmail.comiar în cazul desenării câștigătorului le va prezenta și în original.
 5. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
 6. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
 7. Respectiva cerere se referă la proiectul "Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domenii creative și productive de pe ambele părți ale Prutului" și este finanțat de Uniunea Europeana in cadrul programului ENI – CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
 4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
 5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit.

Criteriile de selectare. Ofertele vor fi examinate de către Comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 1. Experiență în domeniu: companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova si sa dețină licența pentru serviciile de audit;
 2. Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 ani pentru ceilalți membri ai echipei);
 3. Existenta a cel puțin 2 auditori certificați.
 4. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat.

Alte informații relevante: La evaluarea ofertelor vor fi luate în considerație termenul de    îndeplinire  a lucrărilor, limba în care se va face auditul, prețul, etc.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet