Anunț de tender pentru achiziționarea echipamentului TV pentru asigurarea transmisiei semnalului digital

Categorie: Achiziții

Organizații vizate: Canal Regional SRL

Canal Regional, Societate cu Răspundere Limitată, implementează proiectul ” Televiziunea Locală în serviciul cetățeanului ”, din resursele acordate de Ambasada SUA în Republica Moldova.

Scopul proiectului este de a asigura trecerea studiourilor TV locale, întrunite sub auspiciul SRL Canal Regional, de la formatul analog la cel digital și asigurarea calității sporite a imaginii și a serviciilor oferite cetățenilor Republicii Moldova.

În cadrul acestui proiect, Canal Regional SRL anunţă concurs de tender pentru achiziționarea tehnicii TV de emisie (emițătoare DVB-T / T2 -300 WT și DVB T / T2-1.0 WT, modulator MUX HDMIDVB-T, antene II-A și fider 7/8 -600 m).

SPECIFICARE:

  1. Emițător DVBT / T2 -300 WT - 11 unități.

2.Emițător DVB T / T2 1.0 WT - 1 unitate.

  1. Modulator MUX HDMIDVB-T -1 unitate
  2. Antena II-A -12 unități
  3. Fider 7/8 -600 m

Criterii de eligibilitate pentru participanți.

Pentru a participa la tender organizațiile trebuie să depună o cerere de calificare care să conțină informații despre:

- disponibilitatea echipamentului și a bazei tehnico-materiale,

- disponibilitatea de a oferi servicii în perioada de garanție, post-garanie și a oferi servicii de întreținere a echipamentului,

- disponibilitatea de angajați calificați, cu experiență și cunoștințe necesare pentru instalare și deservire,

- cel puțin 1 an de experiență în executarea contractelor similare.

Cu 5 zile înainte de depunerea ofertei de preț, Ofertantul va furniza următoarele documente:

- un extras din Statut, unde este indicat numele complet și abreviat al organizației, statutul juridic al întreprinderii, tipurile de activități, participanții la întreprindere, fondul de constituire.

- o copie a certificatului plătitorului de TVA.

- o copie a certificatului de înregistrare de stat.

- certificatul producătorului, distribuitorului sau reprezentantului.

- o copie a licenței (după caz).

Propunerea de ofertă este trimisă într-un plic sigilat care indică numele, adresa poștală, numerele de telefon de contact, alte date de contact ale Participantului, cu un marcaj obligatoriu pe plic: „Pentru ofertă“ Pentru selectarea unui furnizor de transmițătoare DVBT / T2 -300 WT și DVB T / T2 1.0 WT, modulator MUX HDMIDVB-T, antene II-A și Fidera 7/8. Canal Regional »»

"Nu deschideți înainte de procedura de deschidere a ofertelor!"

Adresa pentru depunerea Ofertei: Moldova, Chișinău, st. Șciusev 93, Președintelui Comisiei de licitație AO URARE.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 ianuarie 2021, ora 17:00 (ora Moldovei).

Pentru contacte:

Pentru informații suplimentare despre condițiile ofertei, rugăm să ne contactați la 068077287; e-mail: zero.niron@gmail.com

O informație mai detaliată o puteți accesa AICI:

Объявление о тендере на закупку телевизионного оборудования для обеспечения передачи цифрового сигнала

Категория: Приобретения

Целевые организации: Canal Regional SRL

Общество с ограниченной ответственностью Canal Regional реализует проект «Местное телевидение на службе граждан» за счет средств предоставленных Посольством США в Республике Молдова.

Цель проекта - обеспечить переход местных телестудий, объединенных под эгидой SRL Canal Regional, с аналогового формата на цифровой и обеспечить повышенное качество изображения и услуг, предлагаемых гражданам Республики Молдова.

В рамках этого проекта Canal Regional SRL объявляет тендер на приобретение технологии телевещания (передатчики DVB-T / T2 -300 WT и DVB T / T2-1.0 WT, модулятор мультиплексора HDMIDVB-T, антенны II-A и фидер 7. / 8-600 м).

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Передатчик DVBT/T2 -300 WT --11 единиц.

Передатчик  DVB T/T2  1.0 WT – 1 единица.

Модулятор MUX HDMIDVB-T  - 1 единица.

Антены II-A - 12 единиц.

Fider 7/8  - 600 m.

Квалификационные критерии для Участников.

Для участия в Тендере организации должны предоставить квалификационную заявку в которой, в обязательном порядке, должна быть представлена информация о:

-  наличие оборудования и материально-технической базы.

- наличие возможности гарантийного, после гарантийного и сервисного обслуживания оборудования,

- наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт для установки и сервисного обслуживания.

- наличие опыта выполнения аналогичных договоров не менее 1 года.

За 5 дней до подачи ценового предложения участник Тендера  предоставляет следующие документы:

- выписку из Устава с указанием полного и сокращенного наименования организации, юридического статуса предприятия, видов деятельности, участников предприятия, уставного фонда.

- копия свидетельства плательщика НДС.

- копия свидетельства о государственной регистрации.

- сертификат производителя, дилера или представителя.

- копия лицензии (если применимо).

Тендерное предложение отправляется в заклеенном конверте с указанием названия, почтового адреса, контактных телефонов, других контактных данных Участника и с обязательной отметкой на конверте:

На Тендер  «На выбор поставщика  для поставки передатчиков DVBT/T2 -300 WT и  DVB T/T2  1.0 WT, модулятора MUX HDMIDVB-T, антен II-A и Fiderа 7/8 . Canal Regional»»

«Не открывать до процедуры вскрытия Тендерных предложений!».

 

Адрес для подачи Тендерного предложения: Молдова, г.Кишинев, ул.Щусева 93. Председателю Тендерной комиссии AO URARE.

Крайний срок подачи заявок - 17 января 2021 года, 17:00 (время Молдовы).

Контакты:

Для получения дополнительной информации об условиях предложения свяжитесь с нами по телефону 068077287; электронная почта: zero.niron@gmail.com


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.