Concurs de selectare a unui expert / grup de experți pentru evaluarea proiectului

Ajută-ne să distribuim acest articol:

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Concurs de selectare a unui expert / grup de experți pentru evaluarea  proiectului

„Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul politic”

Scopul general al proiectului – de a spori rolul societății civile in procesul de elaborare, implementare si monitorizare a politicilor de dezvoltare agro-rurale.

Obiectivele specifice:

 • Dezvoltarea capacităților asociațiilor de agricultori și a constituenților acestora de a monitoriza si evalua politicile agro-rurale, în special politicile bugetare
 • Îmbunătățirea dialogului dintre autoritățile publice la nivel central și local, organizațiile de fermieri, organizațiile de femei, OSC și, prin organizarea platformelor agro-rurale de dialog politic.

Grupul ținta:

 • Organizațiile din domeniul agricol ce activează la nivel național (3 uniuni/ federații) , regional (30 de organizații)
 • Oameni de afaceri din mediul rural, grupurile de acțiune locala si liderii acestora (30 de grupuri de acțiune locala)
 • Organizații din sectorul agricol reprezentate de femei
 • Reprezentanți ai autorităților locale, și reprezentanți ai instituțiilor de stat relevante ( AIPA, ANSA, Ministerul de Economie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)

Evaluarea proiectului:

Evaluarea proiectului își propune:

 • Să analizeze măsura în care proiectul și-a atins obiectivele prestabilite;
 • Să măsoare impactul proiectului asupra beneficiarilor și grupului țintă;
 • Să identifice rezultatele obținute în cadrul proiectului;
 • Să evalueze eficiența și eficacitatea proiectului;
 • Să identifice punctele forte și punctele slabe ale proiectului;
 • Să ofere recomandări pentru acțiunile ulterioare.

 

Metodologia evaluării:

Metodologia de evaluare trebuie să includă instrumente de evaluare cantitative şi calitative. Metodologia de evaluare va include următoarele instrumente de evaluare:

 - Analiza documentelor relevante (propunerea de proiect, raportul de activitate, alte documente relevante);

 - Chestionare de evaluare;

-  Discuţii cu echipa de implementare a proiectului;

-  Discuţii cu beneficiarii proiectului;

-   alte instrumente.

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Evaluarea proiectului se va realiza în perioada ianuarie – februarie 2019, cu prezentarea raportului final nu  mai târziu de 20 februarie 2019. Metodologia finală de realizare a evaluării și acțiunile ce urmează a fi întreprinse vor fi coordonate de către consultant cu managementul organizației.

Cerințe față de candidați:

 • Studii universitare relevante.
 • Experiență de lucru în domeniul asociativ și lucrul cu tinerii.
 • Experiență demonstrată în efectuare de studii și evaluară.
 • Cunoașterea limbii române, ruse, și engleze.
 • Experiență de asistenta a organizațiilor societății civile va constitui un avantaj;
 • Capacitați de analiza, sinteza a datelor cantitative si calitative,  formularea in baza lor  de recomandări si concluzii
 • Experiența in realizarea cercetărilor sociologice, va constitui un avantaj

 

Termenul limită de prezentare a ofertei: 23 ianuarie 2019, ora 16:00.

Oferta tehnică (metodologia, activități, CV echipa) și cea financiară vor fi transmise la adresa de email: dcuzicov@agrofarm.md

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.