Asociația Promo-LEX selectează Observatori pe Termen Lung

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Nr. ref. 24 din 08.08.2016

Context: În perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019, Asociația Promo-LEX va implementa Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. În perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017, în cadrul Programului, Asociația Promo-LEX va desfășura Misiunea de observare a Alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. Misiunea de observare este finanțată de USAID, National Endowment for Democracy, Consiliul Europei și Ambasada Marii Britanii la Chișinău.

În acest context, Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru poziţia de Obervator pe Termen Lung în cadrul circumscripţiilor electorale din raioanele/municipiile Anenii Noi, Basarabeasca, Bălţi, Călăraşi, Cantemir, Donduşeni, Edineț, Leova, mun. Chişinău / sect. Botanica, mun. Chişinău / sect. Buiucani /sect. Centru, Străşeni,  Vulcăneşti. 

Scopul general al anunțului este identificarea candidaților pentru a suplini posturile vacante în cadrul Echipei de Reţea a Misiunii de observare a Alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.

Scopul postului: Titularul va monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a alegerilor informații privind procesele cu caracter electoral desfășurate în aria sa de responsabilitate (în funcţie de circumscripţia electorală pentru care a aplicat).

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului Regional de Rețea sau Coordonatorului de Reţea.

Responsabilități generale:

 • Observarea procesului electoral în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea actorilor electorali, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea proceselor cu caracter electoral din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de raportare;
 • Recrutarea și gestionarea rețelei de observatori pe termen scurt;
 • Asistență logistică în desfășurarea seminarelor de instruire a observatorilor pe termen scurt;
 • Orice alte sarcini delegate de Misiune.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română şi rusă;
 • Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail), copiatorului, faxului;
 • Abilități de interacțiune şi comunicare cu diverși actori sociali (partide politice, concurenți electorali, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.);
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;

Cerințe și/sau condiții obligatorii:

 • NON-PARTISANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în circumscripţia electorală/raionul pentru care a aplicat;
 • Permis de conducere, categoria B;
 • Să dispună de automobil personal pentru deplasări în aria de responsabilitate.
 • Disponibilitate de lucru peste program și pentru efectuarea deplasărilor în aria de responsabilitate, inclusiv și în zilele de week-end;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și un salariu competitiv (salariul va fi negociat cu persoana selectată în dependență de calificarea persoanei).

Data estimată a angajării: 1 septembrie 2016.

Perioada de angajare: candidații selectați vor fi angajați în perioada septembrie – noiembrie 2016.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul): Candidații vor prezenta dosarul de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae (CV);
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Asistenților Coordonatori de Rețea și a Observatorilor pe Termen Lung” (vedeți link-ul de mai jos)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDOoK0Q_qZcfnNey_CnVRNJn2M2AYeMK4V7nAiTE9zSu-siw/viewform?usp=send_form

Dosarul de Aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa angajare.promolex@gmail.com cu mențiunea “Pentru poziția de Observator pe Termen Lung”.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 15.08.2016, ora locală 18:00.

Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob. 069350474, e-mail:  coordonator.retea.promolex@gmail.com.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicaţiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.


Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociaţia Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.

 

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.