A N U N Ț
cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea
funcției vacante în cadrul autorității administrative
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

1. Denumirea funcției: arhivar Serviciul administrativ
2. Condiții obligatorii de participare:
- deține cetățenia Republicii Moldova;
- studii superioare de licență în unul din domeniile drept, informatică, științe umanistice;
- cunoștințe avansate de operare la calculator;
- preferențiabil experiență în domeniul de secretariat și arhivă de minim 6 luni;
- cunoașterea legislației în domeniu.
3. Atribuțiile de serviciu conform fișei de post:
- monitorizează și actualizează nomenclatorul dosarelor Agenţiei;
- sistematizarea documentelor de arhivă;
- organizarea procedurii de transfer a dosarelor cu termen de păstrare permanent către Arhiva Naţională a Moldovei.
- organizează şi coordonează constituirea dosarelor în subdiviziunile structurale, urmăreşte cum sunt sistematizate documentele;
- ține evidența permanentă a dosarelor ce se păstrează în arhiva Agenției şi asigură integritatea lor;
- asigură condiţiile de predare, păstrare şi transfer a dosarelor în arhiva Agenţiei;
- preia dosarele cu termen permanent şi lung de păstrare, precum şi cele ale personalului scriptic pentru a le depune în arhiva Agenţiei.
4. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA, et. 15, sau pe poșta electronică indicată la datele de contact):
- curriculum vitae;
- copia buletinului de identitate;
- copia carnetului de muncă;
- copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
- copia livretului militar (după caz);
- cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
5. Data limită de depunere a dosarului la angajare: 11 decembrie 2019, inclusiv
6. Date de contact: Secretar al Comisiei
Tel: (022) 292-612
E-mail: hr@aipa.gov.md

 


Ajută-ne să distribuim acest articol: