AO CIDP ANIMA// Focus grup Serviciile de tineret pentru categoria NEET” 

civic.Focus grupTinerii NEET reprezintă un potențial enorm de resursă și dezvoltare comunitară. În ultimii ani atenția actorilor naționali și internaționali s-a axat pe dezvoltarea serviciilor în diminuarea fenomenului NEET și reintegrarea în câmpul educațional și profesional al acestora. Pentru a înțelege sistemul de valori și necesitățile grupului NEET din municipiul Bălți, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală  ”Anima” a organizat în luna ianuarie 2022 o serie de focus grupuri cu tematica ”Profilul și situația NEET în municipiul Bălți”.

Evenimentul a adunat 30 de participanți, dintre care 20 tineri ( 17-25 ani) și 10 specialiști din diferite domenii conexe cu domeniul tineret din municipiul Bălți. Focus grupul cu specialiștii a adus în vizor situația acuală a serviciilor prestate pentru tinerii municipiului, dar și importanța axării atenției pe grupurile cu nevoi speciale.

Grupul de specialiști a adunat în cercul discuțiilor reprezentanți ai sectorului tineret,  specialiști în protecția drepturilor copilului, specialist din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Familiei, profesori la colegiu pedagogic, asistent social din cadrul Centrului de Criză Familială Sotis, specialist principal din cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport, coordonatorul de voluntari din cadrul primăriei, psiholog din cadrul Liceului Teoretic „M. Eminescu” mun. Bălți ). Rezultatul focus grupului la analiza situației tinerilor NEET, a fost identificarea  problemelor  și dificultățile cu care se confruntă aceștea atât în procesul educațional, de formare profesională dar și în angajare în câmpul muncii.

Cităm câteva propuneri, conturate de expertă în urma analizei rezultatelor celor 3 focus grupe tematice:

 • Dezvoltarea unui mecanism de identificare/ informare/ motivare /implicare a tinerilor NEET ar duce la claritate și înțelegere a modului de lucru cu categoria vizată de tineri și la micșorarea ratei fenomenului cercetat;
 • Crearea și dezvoltarea programelor specifice pentru grupul NEET ar contribui la o mai bună reintegrare a acestora în viața comunității, printre care:
 • Program de dezvoltarea a abilităților elementare (a scrie, a citi);
 • Program de dezvoltarea a abilităților de comunicare și publik speaking;
 • Educația parentală (comunicarea cu copilul, stabilirea unei relații sănătoase și organice părinți-copii, etc.);
 • Pentru un proces de lucru eficient cu tinerii părinți din grupul NEET, ar fi o soluție dezvoltarea unui spațiu pentru copii, special amenajat, cu un lucrător instruit care ar avea grijă de copii, în timp ce părinții participă la programele de instruire;
 • Mărirea numărului de state în instituțiile care lucrează inclusiv cu tinerii NEET, pentru a oferi servicii complexe și calitative;
 • În lucru cu grupul NEET, repartizarea acestora pe grupe în dependență de vârstă și particularitățile specifice;
 • Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile care lucrează cu grupul cercetat în vederea unei bune integrări a beneficiarului în comunitate;
 • Cursuri/ Programe de orientare în carieră și orientare vocațională care ar fi desfășurate de specialiști calificați începând cu clasele a 9 – 12, prezum si programe disponibile pentru cei care nu desfășoară studiile la momentul actual (care să învețe tinerii să scrie un CV, să învețe practic procedura de interviu pentru obținerea unui job, să discute față în față cu lucrători și specialiști din diferite domenii );
 • Suport psihologic care ar ajuta tinerii să depășească problemele cu care se confruntă și experiențele neplăcute anterioare;

”Fiecare poate veni cu contribuție în dezvoltarea comunitară și susținerea acesteia, noi am ales să investim în tineri și abilitarea acestora pe toate palierele posibile. Această inițiativă este o primă treaptă din scara dezvoltării serviciilor centrate pe interesele tinerilor în nordul țării”, a mențional Chilat Gabriel, coordonator proiect_AO CIDP ”ANIMA”.

Studiul și rezultatele proiectului pot fi analizate la adresa http://anima.md/ .

_______________

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează inițiativa  ”No-Te despre tinerii NEET”, în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în Republica Moldova”. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este  implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria.