Asociația COR emite prezentul comunicat pentru a clarifica modalitatea legală de evidență a membrilor, ca răspuns la anumite afirmații ale membrilor exclușiAsociația COR emite prezentul comunicat pentru a clarifica modalitatea legală de evidență a membrilor, ca răspuns la anumite afirmații ale membrilor excluși

Asociația Obștească „Asociația Companiilor de Creație din Moldova” (denumită în continuare COR) emite prezentul comunicat pentru a clarifica modalitatea legală de evidență a membrilor, ca răspuns la anumite afirmații ale membrilor excluși.

Conform Legii nr. 86/11.06.2020 privind organizațiile necomerciale, art. 7 alin. (2) lit. b), Organizația necomercială este obligată să respecte legislația Republicii Moldova, inclusiv: să țină evidența membrilor săi, în cazul asociațiilor obștești.

Astfel, responsabilitatea evidenței membrilor revine exclusiv asociațiilor obștești, iar Agenția Servicii Publice nu are competența de a ține această evidență.

Mai mult, în cazul excluderii unui membru, asociațiile obștești nu au obligația de a informa Agenția Servicii Publice și de a actualiza statutul și numărul membrilor, având în vedere că Agenția Servicii Publice nu ține evidența acestora. Astfel, nu există o condiție de validitate și opozabilitate privitor la un membru exclus care să țină de informarea Agenției Servicii Publice.

Membrii asociațiilor obștești sunt considerați excluși din momentul îndeplinirii condițiilor statutare sau legale aferente acestei decizii.

Astfel, în cazul COR, dacă Consiliul Asociației a decis excluderea unui membru conform prevederilor statutare, acesta va fi considerat exclus din momentul adoptării deciziei.

Situațiile în care este necesară prezentarea listei membrilor la Agenția Servicii Publice se limitează la înregistrarea unor modificări rezultate din Adunarea Generală a Membrilor, pentru verificarea prezenței, cvorumului și modului de votare. Asociația obștească își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea datelor prezentate.

În contextul viitoarei Adunări Generale a Membrilor COR, toți membrii au fost informați cu privire la desfășurarea acesteia. Lista membrilor prezentată anterior la Agenția Servicii Publice nu mai este actuală și va fi actualizată după desfășurarea Adunării Generale a Membrilor.