Peste 200 milioane de lei investiți în calitatea vieții locuitorilor din Regiunea CentruConstruim Regunea Centru

Anul 2023 a adus îmbunătățiri semnificative în viața locuitorilor din centrul Republicii Moldova prin realizarea unui șir de proiecte de dezvoltare regională implementate de Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru. Astfel, în anul de referință, agenția a implementat 16 proiecte regionale de infrastructură și asistență în valoare totală de circa 200 mln lei din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, Fondului Rutier și asistenței oferite de partenerii de dezvoltare.

Astfel, am muncit în vederea asigurării populației cu sursă de apă potabilă prin executarea lucrărilor de construcție a apeductelor magistrale de interconexiune a unui șir de localități din raioanele Ungheni, Nisporeni, Hîncești, Ialoveni. Totodată, în cadrul proiectelor de dezvoltare a atractivității turistice a Regiunii Centru, în anul 2023 au fost executate lucrări de construcție a unui Hub Național de Turism Sportiv la Anenii Noi, a fost consolidată, conservată și dezvoltată infrastructura turistică din cadrul Rezervației Cultural-Naturale "Orheiul Vechi", precum și valorificat potențialul turistic din zona raioanelor Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni. În aceeași ordine de idei, am investit în revitalizarea urbană a orașului Ialoveni prin construcția unui Teatru Verde, care va deveni un centru pentru evenimente culturale și de divertisment în aer liber. 

Acestea, dar și alte activități, au fost executate în cadrul a 13 proiecte regionale incluse în Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024. Pentru aceste lucrări a fost valorificată suma de 110,60 mln lei din mijloacele Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și 17,71 mln lei contribuția beneficiarilor.

Totodată, echipa agenției a continuat implementarea unui proiect de reabilitare a infrastructurii de drumuri din RDC, cu finanțare din Fondul Rutier, valorificând suma de 25 mln lei.

Cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale", au continuat lucrările de eficientizare energetică a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Șoldănești. Pentru acest proiect, din surse UE, în anul 2023, au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 32,7 mln lei, iar pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală", în cadrul căruia se planifică construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, finanțat de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW au fost investiți peste 11,4 mln lei.

Contrar provocărilor de ordin economic și geo-politic, care au dus la creșteri de prețuri la produsele de consum, materiale de construcții, resurse energetice și, respectiv, la stagnarea activității agenților economici, au fost depuse eforturi conjugate pentru depășirea provocărilor. Ca efect al acestui fenomen, și al  finanțării insuficiente și consecvente, procesul de implementare a proiectelor a fost tergiversate pe alocuri, fapt ce a generat extinderea termenului de execuție, dar și majorarea valorii contractului în contextul ajustării anuale a contractului de antrepriză pentru un șir de proiecte regionale.

Complementar implementării proiectelor de infrastructură, echipa agenției a elaborate Studiul de specializare inteligentă pentru Regiunea Centru. Acest document, reprezintă o analiză detaliată a potențialului economic al regiunii, cu scopul de a identifica și dezvolta sectoarele economice cu un grad înalt de inovare și specializare. Studiul se concentrează pe identificarea avantajelor competitive ale regiunii și pe promovarea creșterii economice durabile prin concentrarea pe domenii în care regiunea poate excela și inova.

Totodată, activitatea Agenției a fost axată și pe consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare existenți, activi pe teritoriul R. Moldova. Astfel, în perioada de referință s-au desfășurat mai multe evenimente în cadrul cărora au fost discutate realizările, proiectele comune, inițiativele noi și oportunități de colaborare, transferul de cunoștințe și bune practici. În același timp, au fost monitorizate oportunitățile de finanțare relevante domeniilor prioritare, despre care au fost informați, în timp util, membrii CRD Centru și alți actori regionali. La fel, acestora li s-a oferit tot suportul consultativ și metodologic întru buna înțelegere a obiectivelor, condițiilor de participare și finanțare, precum și completare a cererii de finanțare.

Rezultatele obținute de echipa ADR Centru în anul 2023 reflectă un angajament ferm față de dezvoltarea regională durabilă și îmbunătățirea calității vieții în centrul Republicii Moldova. Prin intensificarea activităților, valorificarea eficientă a resurselor și consolidarea parteneriatelor, instituția a reușit să înregistreze progrese semnificative în domenii cheie precum infrastructură, eficiența energetică și turism.

Colaborarea strânsă cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale demonstrează o abordare coerentă în reducerea disparităților interregionale și atragerea investițiilor necesare pentru susținerea obiectivelor propuse. Aceste eforturi contribuie la conturarea unui viitor prosper pentru locuitorii din centrul Republicii Moldova.

În anul 2024 ne propunem continuarea acestor inițiative și menținerea ritmului de dezvoltare, astfel încât ADR Centru să rămână un actor important în promovarea unei creșteri economice echitabile și durabile în regiune. Succesele înregistrate în 2023 oferă un fundament solid pentru continuarea eforturilor și pentru construirea unei comunități mai prospere și mai unite în viitor.