Masa rotundă IPRE: „Digitalizarea activității autorităților publice locale: provocări și priorități”Masa rotundă IPRE: „Digitalizarea activității autorităților publice locale: provocări și priorități”

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în colaborare cu GIZ Moldova și Agenția de Guvernare Electronică (AGE), a organizat miercuri, 6 octombrie 2023, masa rotundă de discuții „Digitalizarea activității autorităților publice locale: provocări și priorități”. La eveniment au participat reprezentații ai autorităților publice la nivel central și local, societății civile și partenerilor de dezvoltare.

Evenimentul, desfășurat în format închis, s-a axat pe trei subiecte de actualitate: (1) nivelul de dezvoltare al platformei e-APL și importanța acesteia pentru facilitarea prestării serviciilor digitale la nivel local; (2) rolul centrelor unificate de prestare a serviciilor pentru simplificarea accesului cetățenilor la serviciile publice și (3) descentralizarea compentențelor de prestare a serviciilor publice și delegarea acestora către autoritățile locale.

În cadrul discuției, participanții au punctat necesitatea asigurării unei sinergii strânse între reforma administrației publice locale și procesul de transformare digitală. În același timp, au fost prezentate studii de caz relevante de la nivelul autorităților publice locale privind buna gestionare a serviciilor publice privind intermediul soluțiilor digitale, dar și provocările cu care se confruntă autoritățile locale în digitalizarea datelor la nivel local.

Principalele concluzii și recomandări din cadrul discuției vor fi reflectate într-o notă analitică, ce urmează a fi publicată de către IPRE în următoarea perioadă.

Evenimentul a fost organizat de către IPRE, cu suportul comun al proiectelor „Fondul de Consiliere în Politici” și „E-Guvernare și Digitalizare în țările din Parteneriatul Estic”, finanțate de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementate de către GIZ Moldova.