Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Republica Moldova prin intermediul proiectului ERASMUS+, QFORTEPe data de 9 noiembrie 2023, în cadrul Simpozionului științifico-practic „Calitatea: realizarea potențialului competitiv”, organizat în Academia de Studii Economice din Moldova, a fost realizată prezentarea „Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior din Republica Moldova prin intermediul Proiectului QFORTE”, co-finanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene, speakeri: Rodica CRUDU, dr., conf. univ., ASEM și Anastasia STRELNICOVA, șef Serviciul Proiecte și Programe Europene, ASEM.

Logo

În cadrul prezentării a fost realizată o descriere detaliată a proiectului QFORTE, fiind menționate:

 Obiectivele specifice:

– promovarea și consolidarea culturii asigurării calității în Republica Moldova și constituirea unui consens național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023;

– dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova până în noiembrie 2023;

– îmbunătățirea managementului asigurării calității al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova prin acreditare instituțională internațională până în noiembrie 2023;

– consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de învățământ superior (IÎS) din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformei asigurării calității  până în noiembrie 2023.

Rezultatele așteptate:

– la nivel național: recomandări pentru revizuirea Metodologiei  privind acreditarea instituțională în asigurarea calității; modificări în Codul Educației al Republicii Moldova; proceduri de evaluare externă a calității pentru acreditarea programelor de studii comune;

– la nivel universitar: Strategii universitare pentru dezvoltarea asigurării calității elaborate și adoptate de fiecare instituție parteneră; manuale de asigurare a calității  modernizate la fiecare universitate națională implicată în proiect; planuri de acțiuni pentru consolidarea asigurării calității  elaborate după procesul  acreditării internaționale (sustenabilitatea proiectului); metodologia de evaluare instituțională externă a calității implementată de  IIS; platforma online activă pentru evaluarea externă a calității instituțională;

– în cadrul societății moldovenești: dezvoltarea culturii de asigurare a calității în Republica Moldova; Consensul național al actorilor-cheie privind asigurarea calității; avansarea cadrului legislativ național privind asigurarea calității în Republica Moldova; îmbunătățirea managementului calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională.

 

thumbnail

De asemenea, au fost subliniate realizările din cadrul proiectului:

– desfășurarea vizitelor de studiu pe subiectul dezvoltării strategiei instituționale privind asigurarea calității;

– elaborarea Strategiei privind asigurarea calității în cadrul ASEM pentru perioada 2022-2026;

– elaborarea Manualului Sistemului de Management al Calității, aprobat în cadrul ședinței Senatului ASEM din 25.10.2023;

– desfășurarea seminarelor de instruire în domeniul asigurării calității „Acreditare instituțională internațională”;

– acreditarea internațională a Academiei de Studii Economice din Moldova de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în iulie 2023;

– desfășurarea cursului de formare „Asigurarea Calității în Instituțiile de Învățământ Superior conform ISO:9001:2015”;

– elaborarea Regulamentului de funcționare a Direcției Management al Calității, Dezvoltare Curriculară și Studii, aprobat la Ședința Senatului ASEM din 25.10.2023 ș.a.

thumbnail

Proiectul “Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE”, număr de referință 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP se desfășoară în perioada 15 noiembrie 2020 – 14 mai 2024 și are ca obiectiv general contribuirea la integrarea Republicii Moldova în SEÎS (Spațiul European de Învățământ Superior) / EHEA (European Higher Education Area) prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior.

Echipa QFORTE ASEM este compusă din trei grupuri de lucru, în frunte cu dr. Olesea SÎRBU co-coordonatoarea grantului şi dr. Rodica CRUDU, coordonatoarea instituţională ASEM.

thumbnail

Pentru Agenda evenimentului, click aici.

Mai multe informații despre proiect pot fi consultate pe pagina: https://bri.ase.md/enhancement-of-quality-assurance-in-higher-education-system-in-moldova-qforte/ sau  https://qforte.usm.md/.

thumbnail

thumbnail