Analiza cadrului legislativ s̗i normativ din Republica Moldova în domeniul VoluntariatuluiDragi colegi și colege,
vă prezentăm cu drag „𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯 ș𝐢 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 î𝐧 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐮𝐥 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢”.

Analiza a fost realizată de experta independentă Aliona Turcan, în cadrul proiectului „𝒁𝑶𝑶𝑴 𝒑𝒆 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕❞, desfășurat de Asociația pentru Inovare, Educație și Dezvoltarea Tinerilor, în cadrul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Printre recomandările finale vedem:

  • Promovarea voluntariatului și a creșterii gradului de conștientizare a importanței acestuia în comunitate prin programe guvernamentale, campanii de sensibilizare, organizarea de evenimente de voluntariat, facilitarea accesului la informații și resurse specifice domeniului.
  • Creșterea accesibilității voluntariatului prin facilitarea de către stat (inclusiv Ministerul Educației și Cercetării) a accesului la informații despre oportunitățile de voluntariat și prin crearea de programe de formare pentru voluntari.
  • Asigurarea protecției voluntarilor prin crearea unui sistem de asigurare pentru accidente și prin garantarea dreptului voluntarilor de a fi reprezentați în instanță în cazul unor litigii.
  • Încurajarea implicării agenților economici în activitățile de voluntariat, prin crearea de stimulente fiscale și prin promovarea parteneriatelor între instituțiile gazdă a activității de voluntariat și companiile private.
  • Elaborarea măsurilor stimulative pentru companiile private, care achiziționează bunuri, lucrări și servicii de la instituțiile gazdă a activității de voluntariat;
  • Cultivarea conceptului de voluntariat la nivel de administrație publică locală, prin încurajarea OSC-urilor locale să desfășoare activități cu implicarea voluntarilor pentru o dezvoltare comunitară sustenabilă;

Pentru mai multe detalii, a se accesa link-ul: https://www.canva.com/design/DAFhTQ9oSFQ/LmZIMsoxtAMkr95F2IXfAA/watch?utm_content=DAFhTQ9oSFQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

1