Un nou parteneriat între Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI RM) și Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED)Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI RM) au semnat un Memorandum de Înțelegere cu privire la stabilirea unui parteneriat în implementarea proiectului Consolidarea sistemului de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova (CONSEPT 5), scopul căruia este creșterea ratei de angajare a absolvenților ÎPT în sectoarele transporturi și electronică. 

În acest sens, cooperarea CCI RM și AED prevede mai multe acțiuni concrete printre care: elaborarea și pilotarea unui instrument de evaluare a capacității și motivației agenților economici de a găzdui activitățile de practică în producție;  asigurarea oportunităților de stagiere/ practică în producție relevante pentru elevii din ÎPT;  instruiri pentru maiștri instructori din unități economice și cadre didactice din instituții de învățământ, pentru a asigura o integrare mai rapidă a elevilor în activitățile din companii pe parcursul stagiilor de practică, precum și implicarea unui număr mai mare de unități economice în procesul stagiilor de practică.

CCI RM va elabora un cadru comprehensiv de monitorizare și evaluare a practicii în producție, din perspectiva tripartită elev – companie – instituție ÎPT. La fel, se prevede constituirea Comitetelor de Coordonare în sectoarele transporturi și electronică, cu reprezentarea actorilor principali din sistemul de guvernanță a ÎPT, care vor ghida strategic și sprijini mecanisme productive de coordonare ÎPT – piața muncii.

Prin această colaborare, CCI RM și AED doresc să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional tehnic din Republica Moldova și la pregătirea noilor generații de profesioniști pentru industria națională.

Proiectul Consolidarea sistemului de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova (CONSEPT 5) este finanțat de Fundația Liechtenstein Development Service (LED).