Seminare de instruire asupra transparenţei bugetelor locale prin monitorizarea lor de către ONG-uri

 Seminar_Calarasi_CAAP_19_02_2010Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice în perioada 17-19 februarie 2010 a desfăşurat trei seminare de instruire cu tematica monitorizării bugetelor locale şi formării mecanismelor de atragere a ONG-urilor locale în acest proces. Seminarele au avut loc în oraşele Ialoveni, Nisporeni şi Călăraşi.

La seminare au participat experţii CAAP, partenerii locali ai proiectului din r-nul Nisporeni (ONG Nis-Agroinform şi Gazeta de Vest), or. Ialoveni (ONG Voinicel şi ziarul Ora Locală Ialoveni) şi Călăraşi (Centrul Comunitar de Instruire şi Acces la Informare), primarii, consilierii locali şi raionali, funcţionarii publici, reprezentanţii sectorului de afaceri - în total peste 90 persoane din aceste localităţi.

În cadrul seminarelor au fost prezentate ciclul de advocacy, tehnici şi metode de monitorizare a bugetelor locale, rolul şi importanţa audierilor publice ale bugetului local, experienţa CAAP în monitorizarea bugetelor locale în diferite localităţi ale Republicii Moldova.

Participanţii la seminare au identificat principalele bariere în atragerea cetăţenilor şi ONG-urilor în participarea la şedinţele consiliilor locale şi monitorizarea procesului bugetar local, acestea fiind:

1) pasivitatea cetăţenilor şi lipsa încrederii în activitatea autorităţilor publice locale,                    

2) autonomia financiară redusă şi resurse bugetare limitate pentru finanţarea proiectelor investiţionale locale,

3) necunoaşterea cadrului legal-normativ în finanţe publice locale şi acces la informaţii cu caracter public de către reprezentanţii ONG-urilor,

4) lipsa continuităţii şi durabilităţii proiectelor locale în planificare strategică/participare cetăţenească în elaborarea politicilor publice.

Mai mulţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din raioanele vizate au accentuat necesitatea intervenţiilor organizaţiilor neguvernamentale locale în monitorizarea bugetelor, subliniind totodată importanţa participării cetăţenilor la şedinţele consiliului local/raional.

Problemă majoră este considerată de ei - distribuirea banilor publici pe verticală şi centralizat, care nu le oferă posibilitatea adoptării unor decizii investiţional-strategice de interes public pentru a  îmbunătăţi starea infrastructurii şi a forma un climat de afaceri favorabil atragerii investiţiilor, creării locurilor noi de muncă şi revigorării activităţii economice la nivel local.

Subiecte separate de discuţii au constituit: i) autonomia locală redusă şi dependenţa bugetelor locale de transferurile de la bugetul de stat, ii) micşorarea intensităţii activităţii economice şi ca urmare - colectarea redusă a impozitelor, taxelor locale în 2009 şi 2010, iii) lipsa asociaţiilor care ar promova interesele colectivităţilor locale la adoptarea politicilor publice de nivel naţional.

Seminarele au fost organizate în cadrul proiectului Monitorizarea bugetelor locale II, cu suportul Fundaţia Soros-Moldova, implementat în cadrul Consiliului raional Nisporeni, primăriilor oraşelor Călăraşi şi Ialoveni.

vă rugăm să contactaţi pe  Veaceslav Guţuţui, consultant naţional al proiectului, la telefon +373 837 221, e-mail: veaceslav.gututui@gmail.com

***

CAAP este o organizaţie neguvernamentală, înregistrată în 2002 la Ministerul Justiţiei, cu scopul de a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea socio-economică în Republica Moldova. CAAP are ca parteneri peste 300 de primarii din Republica Moldova.