Elevii Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din satul Crihana Veche, r. Cahul sunt instruiţi în domeniul Drepturilor Copilului prin intermediul jocurilor interactive şi a filmului instructiv „Cunoaşte-ţi drepturile”

altCursul de instruire a elevilor claselor V-XII din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din s. Ceihana Veche, r. Cahul este parte componentă a proiectului „Eficientizarea procesului de educaţie a elevilor din raionul Cahul în domeniul Drepturilor Copilului” iniţiat de către Asociaţia Obştească INTECO cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Coopereare Internaţională şi Fundaţia Soros Moldova. Astfel, elevii liceului sus menţionat, parcurgînd toate etapele jocurilor propuse de diriginţii lor în cadrul orelor de dirigenţie, rînd pe rînd învaţă toate prevederile Convenţiei Internaţionale pentru Drepturile Copilului. La finele cursului cunoştinţele elevilor sunt evaluate prin intermediului filmului instructiv „Cunoaşte-ţi drepturile”, unde elevii vizionează scenetele din film şi identifică care anume articole din convenţie au fost abordate în scenetele vizionate. De menţionat este faăptul că filmul instructiv „Cunoaşte-ţi drepturile”  a fost scenarizat şi realizat cu suportul nemijlocit al copiilor din Republica Moldova. 


Asociatia Inteco