Activiști comunitari tineri – în practicăRo

Articol Original

Activiști comunitari tineri – în practică

FB                𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭̗𝐢 𝐬̗𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐮 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 „𝐃𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐭𝐚̆𝐭̗𝐞𝐧𝐢𝐞𝐢 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬̗𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐜 𝐢̂𝐧 𝐫𝐚̂𝐧𝐝𝐮𝐥 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̗𝐢𝐞𝐢 𝐧𝐨𝐧-𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞❞, 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 „𝐀𝐂𝐓 – 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬̗𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢❞, 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐀𝐎 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭̗𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐈𝐧𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞, 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̗𝐢𝐚 𝐬̗𝐢 𝐃𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢, 𝐜𝐮 𝐬𝐮𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̗𝐢𝐞𝐢 𝐬̗𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭̗𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐.

                Participanții și participantele din cele 16 raioane și municipii  (16 comunități rurale /4comunități urbane) după cum urmează:  Anenii Noi, s. Delacău, s. Varnița; Basarabeasca, s. Sadaclia; mun. Bălți; Cahul, s. Borceag; Călărași, s. Sipoteni; Căușeni, s. Sălcuța, Chircăieștii Noi; Chișinău, or. Cricova; Cimișlia; Dondușeni, s. Sudarca; Drochia, s. Nicoreni, s. Gribova; Fălești, s. Făleștii Noi; Leova, s. Borogani; Orhei, s. Chiperceni; Strășeni, s. Sireți; Telenești; Ungheni, s. Măcărești, timp de 3 zile au acumulat informații utile cu privire la noțiunea și formele de participare a tinerilor în viața comunității, precum și promovarea educației prin intermediul jocurilor de masă în localitățile rurale ale Moldovei.

                Tot pe durata seminarului, trainerii au oferit mai multe informații cu privire la activitatea de voluntariat comunitare și  importanța chestionării inițiale a beneficiarilor, cu privire la nevoile de învățare. Astfel, ca activitate practică, a fost oferită sarcina participanților/participantelor să chestioneze cât mai multe persoane cu privire la activitatea de voluntariat în Chișinău. Din cele 57 persoane intervievate, 27 au comunicat că au făcut voluntariat sau cunosc pe cineva care practică activități în folosul comunității, iar 30 persoane nu au fost implicate niciodată în activități civice.

                La final de instruire, beneficiarii proiectului au primit sub formă de donație un set, format din 10 jocuri de masă, cu ajutorul căruia, au sarcina să formeze Cluburi ale Jocurilor de Masă (CJM) la nivel local, și să realizeze min. 5 sesiuni, cu implicarea tinerilor din comunitățile de baștină.

               Menționăm că până la moment au fost realizate peste 30 de activități în cadrul CJM la care au participat peste 300 de tineri și copii.

               Aducem sincere mulțumiri celor 20 de ONG-uri și instituții publice partenere ale proiectului: ADDI Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată; Centrul Raional de Tineret Cimișlia; Instituția Publică Gimnaziul Făleștii Noi; Biblioteca Chiperceni; AO Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM; Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă; AO Viitorul Satului Nicoreni; Gimnaziu Chircăiești Noi; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, Youth Klinic. Or. Telenești; Asociația de Tineret Șansa; AO AFINA; AO ,,Baștina-Sipoteni; Asociația Obștească a Băștinașilor din Borogani; Asociația Tinerilor Ortodocși din Sadaclia; Rețeaua Națională a Consiliilor Locale de Tineri din Moldova; ONG- A.C.O.P.E.R.I; Gimnaziul Ion Creanga s. Borceag r-ul Cahul; Centru de Tineret Sireți; Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, s. Sudarca, r. Dondușeni; AO Baștina Frăsinești, pentru suportul acordat la nivel local în realizarea temei de acasă.

Pentru a fi la curent cu alte activități din cadrul proiectului, fiți cu ochii pe noi!

Proiectul este implementat de AO Asociația pentru Inovare, Educația și Dezvoltarea Tineretului, cu suportul financiar al Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2022.

En

Traducere Automata

Young community activists – in practice

FB                20 participants benefited from training on "Developing active citizenship" and strengthening the civic spirit among young people through non-formal education, carried out within the framework of the project "ACT – youth community activities", implemented by AO Association for Innovation, Education and Youth Development, with the financial support of the Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova within the Grant Program for organized youth 2022.

                Participants and participants from the 16 districts  and municipalities (16 rural communities / 4 urban communities) as follows:  Anenii Noi, Delacău village, Varnița village; Basarabeasca, Sadaclia village; Mun. Balti; Cahul, Borceag village; Călăraşi, a village in Sipoteni County; Căuşeni, Sălcuţa village, Chircăieştii Noi; Chisinau, or. Cricova; Cimislia; Donduseni, Sudarca village; Drochia, Nicoreni village, Gribova village; Falesti, v. Falestii Noi; Leova, Borogani village; Orhei, b. Chiperceni; Straseni, Sireţi village; Telenesti; Ungheni, s. Măcărești, for 3 days, they accumulated useful information on the notion and forms of participation of young people in the life of the community, as well as the promotion of education through mass games in rural localities of Moldova.

                Also during the seminar, the trainers provided more information on the community volunteering activity and  the importance of the initial questioning of the beneficiaries, regarding the learning needs. Thus, as a practical activity, the task was offered to the participants to question as many people as possible about the volunteering activity in Chisinau. Of the 57 interviewees interviewed, 27 reported that they had volunteered or met someone who practices community service, and 30 people have never been involved in civic activities.

                At the end of the training, the project beneficiaries received as a donation a set, consisting of 10 table games, with the help of which, they have the task to form Table Games Clubs (CJM) at local level, and to carry out min. 5 sessions, with the involvement of young people from their home communities.

               We mention that so far, over 30 activities have been carried out within the CJM in which over 300 young people and children participated.

               We sincerely thank the 20 NGOs and public institutions partnering the project: ADDI Association for Integrated Sustainable Development; Cimislia District Youth Center; Public Institution Gymnasium Falestii Noi; Chiperceni Library; AO Millennium Development Training Institute; National Youth Platform for Active Participation; AO Future of Nicoreni Village; Gymnasium Chircăieşti Noi; Youth Friendly Health Center, Youth Klinic. Or. Teleneşti; Sansa Youth Association; AO AFINA; AO ,,Baștina-Sipoteni; The Public Association of the Natives of Borogani; Association of Orthodox Youth of Sadaclia; The National Network of Local Youth Councils of Moldova; NGO- A.C.O.P.E.R.I; Gymnasium Ion Creanga s. Borceag r. Cahul; Sireți Youth Center; The Public Institution Theoretical High School Mihai Eminescu, v. Sudarca, r. Donduseni; AO Baștina Frăsinești, for the support provided at local level in the realization of the homework.

To keep up to date with other activities within the project, keep an eye on us!

The project is implemented by the NGO Association for Innovation, Education and Youth Development, with the financial support of the Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova within the Grants Program for Youth Organizations 2022.

It

Traducere Automata

Giovani attivisti della comunità – in pratica

FB                20 partecipanti hanno beneficiato della formazione su "Sviluppare la cittadinanza attiva" e rafforzare lo spirito civico tra i giovani attraverso l'educazione non formale, svolta nel quadro di il progetto "ACT – youth community activities", realizzato da AO Association for Innovation, Education and Youth Development, con il sostegno finanziario del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca della Repubblica di Moldova nell'ambito del Grant Program for Gioventù organizzata 2022.

                Partecipanti e partecipanti dei 16 distretti  e comuni (16 comunità rurali / 4 comunità urbane) come segue:  Anenii Noi, villaggio di Delacău, villaggio di Varnița; Basarabeasca, villaggio di Sadaclia; Mun. Balti; Cahul, villaggio di Borceag; Călăraşi, villaggio del distretto di Sipoteni; Căuşeni, villaggio di Sălcuţa, Chircăieştii Noi; Chisinau, o. Cricova; Cimislia; Donduseni, villaggio Sudarca; Drochia, villaggio Nicoreni, villaggio Gribova; Falesti, v. Falestii Noi; Leova, frazione di Borogani; Orhei, b. Chiperceni; Straseni, villaggio di Sireţi; Telenesti; Ungheni, s. Măcărești, per 3 giorni, hanno accumulato informazioni utili sulla nozione e le forme di partecipazione dei giovani alla vita della comunità, nonché la promozione dell'educazione attraverso giochi di massa nelle località rurali della Moldavia.

                Anche durante il seminario, i formatori hanno fornito maggiori informazioni sull'attività di volontariato della comunità e  sull'importanza dell'interrogazione iniziale dei beneficiari, in merito ai bisogni di apprendimento. Così, come attività pratica, è stato offerto ai partecipanti il compito di interrogare quante più persone possibile sull'attività di volontariato a Chisinau. Dei 57 intervistati intervistati, 27 hanno riferito di aver fatto volontariato o incontrato qualcuno che pratica il servizio alla comunità, e 30 persone non sono mai state coinvolte in attività civiche.

                Al termine della formazione, i beneficiari del progetto hanno ricevuto in donazione un set, composto da 10 giochi da tavolo, con l'aiuto del quale, hanno il compito di formare Table Games Club (CJM) a livello locale, e di svolgere min. 5 sessioni, con il coinvolgimento di giovani delle loro comunità di origine.

               Ricordiamo che finora sono state svolte oltre 30 attività all'interno del CJM a cui hanno partecipato oltre 300 giovani e bambini.

               Ringraziamo sinceramente le 20 ONG e istituzioni pubbliche partner del progetto: ADDI Association for Integrated Sustainable Development; Centro Giovanile Distretto Cimislia; Istituzione pubblica Gymnasium Falestii Noi; Biblioteca Chiperceni; AO Millennium Development Training Institute; Piattaforma nazionale giovanile per la partecipazione attiva; AO Futuro del Villaggio Nicoreni; Gymnasium Chircăieşti Noi; Centro sanitario amico della gioventù, Youth Klinic. O. Teleneşti; Associazione Giovanile Sansa; AO AFINA; AO ,,Baștina-Sipoteni; l'Associazione Pubblica dei Nativi di Borogani; Associazione della gioventù ortodossa di Sadaclia; La Rete Nazionale dei Consigli Locali della Gioventù della Moldavia; ONG- A.C.O.P.E.R.I; Palestra Ion Creanga s. Borceag r. Cahul; Centro giovanile Sireți; L'istituzione pubblica Theoretical High School Mihai Eminescu, v. Sudarca, r. Donduseni; AO Baștina Frăsinești, per il supporto fornito a livello locale nella realizzazione dei compiti.

Per rimanere aggiornato sulle altre attività del progetto, teneteci d'occhio!

Il progetto è attuato dalla ONG Association for Innovation, Education and Youth Development, con il sostegno finanziario del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca della Repubblica di Moldova nell'ambito del Programma di sovvenzioni per le organizzazioni giovanili 2022.

Ua

Traducere Automata

Молоді громадські активісти – на практиці

FB                20 учасників отримали користь від тренінгу «Розвиток активної громадянської позиції» та зміцнення громадянського духу серед молоді через неформальну освіту, що проводиться в рамках проект «ACT – молодіжна громадська діяльність», що реалізується Асоціацією інновацій, освіти та розвитку молоді АТ за фінансової підтримки Міністерства освіти та досліджень Республіки Молдова в рамках Грантової програми для організували молодь 2022.

                Учасники та учасники з 16 районів  та муніципалітетів (16 сільських громад / 4 міські громади) наступні:  Аненій Ной, село Делачу, село Варниця; Басарабеаска, с. Садаклія; Мун. Балті; Кагул, с. Борчаг; Călăraşi) — село в Польщі, у гміні Сіпотені повіту Сіпотені; Căuşeni, село Sălcuţa, Chircăieştii Noi; Кишинів, або. Крикова; Cimislia; Дондусені, с. Сударка; Дрохія, с. Нікорені, с. Грибова; Фалесті, с. Фалестій Ной; Лєова, с. Борогани; Орхей, б. Чіперчені; Страсені, село Сиреші; Теленесті; Унгені, с. Măcărești, за 3 дні вони накопичили корисну інформацію про поняття та форми участі молоді в житті громади, а також популяризацію освіти через масові ігри в сільських населених пунктах Молдови.

                Також під час семінару тренери надали більше інформації про волонтерську діяльність громади та  важливість первинного опитування бенефіціарів щодо потреб у навчанні. Таким чином, в якості практичної діяльності учасникам було запропоновано завдання опитати якомога більше людей про волонтерську діяльність в Кишиневі. З 57 опитаних опитаних 27 повідомили, що вони зголосилися або познайомилися з кимось, хто практикує громадську роботу, а 30 осіб ніколи не займалися громадською діяльністю.

                Наприкінці тренінгу бенефіціари проекту отримали в якості пожертви набір, що складається з 10 настільних ігор, за допомогою яких перед ними стоїть завдання сформувати клуби настільних ігор (CJM) на місцевому рівні, а також провести мінімум 5 сесій, із залученням молоді з рідних громад.

               Нагадаємо, що на сьогодні в рамках ЦРП було проведено понад 30 заходів, в яких взяли участь понад 300 молодих людей та дітей.

               Щиро дякуємо 20 громадським організаціям та громадським установам-партнерам проекту: Асоціації інтегрованого сталого розвитку ADDI; Цимслянський районний молодіжний центр; Державний заклад гімназії Фалестій Ной; бібліотека Чиперчені; Навчальний інститут розвитку тисячоліття АО; Національна молодіжна платформа активної участі; АО «Майбутнє села Нікорені»; Гімназія Chircăieşti Noi; Центр здоров'я, дружній до молоді, Молодіжний Клинич. Або. Теленешті; Молодіжна асоціація Санси; АО АФІНА; АО ,,Батина-Сіпотені; Громадське об'єднання уродженців Борогані; Об'єднання православної молоді Садаклії; Національна мережа місцевих молодіжних рад Молдови; НВО- А.С.О.П.Е.Р.І; Гімназія Іона Креанга с. Борчаг р. Кагул; Сірецький молодіжний центр; Державна установа Теоретична середня школа Міхай Емінеску, с. Сударка, р. Дондусені; AO Baștina Frăsinești , за підтримку, надану на місцевому рівні у виконанні домашнього завдання.

Щоб бути в курсі інших заходів в рамках проекту, стежте за нами!

Проєкт реалізується ГО «Асоціація інновацій, освіти та розвитку молоді» за фінансової підтримки Міністерства освіти та досліджень Республіки Молдова в рамках Програми грантів для молодіжних організацій 2022.

Bg

Traducere Automata

Млади активисти на общността – на практика

FB                20 участници се възползваха от обучение на тема "Развиване на активно гражданство" и укрепване на гражданския дух сред младите хора чрез неформално образование, проведено в рамките на проект "ACT – младежки общностни дейности", изпълняван от Асоциация за иновации, образование и развитие на младежта на АО, с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и научните изследвания на Република Молдова в рамките на Грантовата програма за Организирана младеж 2022.

                Участници и участници от 16-те  области и общини (16 селски общности / 4 градски общности), както следва:  Анении Ной, с. Делакъу, с. Варница; Басарабеаска, село Садаклия; Мун. Балти; Кахул, село Борчеаг; Кълъраш, село в окръг Сипотени; Căuşeni, село Сълкуца, Chircăieştii Noi; Кишинев, или. Крикова; Cimislia; Дондусени, село Сударка; Дрохия, с. Никорени, с. Грибова; Фалести, с. Фалестии Ной; Леова, с. Борогани; Орхей, б. Чиперчени; Страсени, с. Сиреци; Теленести; Унгени, с. Мъкърещ, в продължение на 3 дни, те натрупаха полезна информация за понятието и формите на участие на младите хора в живота на общността, както и насърчаването на образованието чрез масови игри в селските райони на Молдова.

                Също така по време на семинара обучителите предоставиха повече информация за доброволческата дейност в общността и  значението на първоначалния разпит на бенефициентите по отношение на нуждите от обучение. Така като практическа дейност на участниците бе предложена задачата да разпитат възможно най-много хора за доброволческата дейност в Кишинев. От интервюираните 57 интервюирани, 27 съобщават, че са се включили доброволно или са срещнали някой, който практикува общественополезен труд, а 30 души никога не са участвали в граждански дейности.

                В края на обучението бенефициентите по проекта получиха като дарение комплект, състоящ се от 10 игри на маса, с помощта на които имат за задача да сформират клубове за игри на маса (CJM) на местно ниво, както и да проведат мин. 5 сесии, с участието на млади хора от родните им общности.

               Споменаваме, че до момента в рамките на CJM са извършени над 30 дейности, в които са участвали над 300 младежи и деца.

               Искрено благодарим на 20-те неправителствени организации и публични институции, които си партнират по проекта: ADDI Association for Integrated Sustainable Development; Младежки център "Област Чимислия"; Публична институция гимназия Falestii Noi; Библиотека Чиперцени; AO Институт за обучение за развитие на хилядолетието; Национална младежка платформа за активно участие; AO Бъдещето на село Никорени; Гимназия Chircăieşti Noi; Младежки приятелски здравен център, Младежки клинич. Или. Теленешти; Младежка асоциация "Санса"; АО АФИНА; АО ,,Бащина-Сипотени; Обществената асоциация на местните жители на Борогани; Асоциация на православната младеж на Садаклия; Национална мрежа на местните младежки съвети на Молдова; НПО- А.К.О.П.Е.Р.И; Гимназия Йон Креанга с. Борчеаг р. Кахул; Младежки център Сирец; Публичната институция Теоретична гимназия Михай Еминеску, v. Sudarca, р. Дондусени; AO Baștina Frăsinești , за подкрепата, предоставена на местно ниво при реализирането на домашното.

За да сте в крак с другите дейности в рамките на проекта, следете ни!

Проектът се изпълнява от неправителствената организация Асоциация за иновации, образование и развитие на младежта, с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и научните изследвания на Република Молдова в рамките на Грантовата програма за младежки организации 2022.

Ru

Traducere Automata

Молодые общественные активисты – на практике

FB                20 участников прошли тренинг на тему «Развитие активной гражданской позиции» и укрепление гражданского духа среди молодежи посредством неформального образования, проведенный в рамках проект «ACT – деятельность молодежного сообщества», реализуемый АО «Ассоциация инноваций, образования и развития молодежи» при финансовой поддержке Министерства образования и науки Республики Молдова в рамках Грантовой программы для организованная молодежь 2022 года.

                Участники и участники из 16 районов  и муниципалитетов (16 сельских общин / 4 городские общины):  Анений Ной, деревня Делакэу, деревня Варница; Басарабеаска, деревня Садаклия; Мун. Бэлць; Кагул, село Борчаг; Кэлэраши — деревня в Сипотенском уезде; Кэушень, село Сэлкуца, Киркэештий Ной; Кишинев, или. Крикова; Чимишлия; Дондусени, село Сударка; Дрокия, село Никорени, с. Грибова; Фалешти, с. Фалештий Ной; Леова, село Борогани; Оргеев, б. Чиперчень; Страшень, село Сирецки; Теленешть; Унгены, с. Măcărești, за 3 дня, они накопили полезную информацию о понятии и формах участия молодежи в жизни общины, а также о продвижении образования посредством массовых игр в сельских населенных пунктах Молдовы.

                Кроме того, в ходе семинара инструкторы предоставили дополнительную информацию о добровольческой деятельности на уровне общин и  о важности первоначального опроса бенефициаров относительно потребностей в обучении. Таким образом, в качестве практического занятия участникам было предложено опросить как можно больше людей о волонтерской деятельности в Кишиневе. Из 57 опрошенных 27 сообщили, что они добровольно вызвались или встретили кого-то, кто практикует общественные работы, а 30 человек никогда не были вовлечены в гражданскую деятельность.

                По окончании тренинга бенефициары проекта получили в качестве пожертвования набор, состоящий из 10 настольных игр, с помощью которого, у них есть задача сформировать Клубы настольных игр (CJM) на местном уровне, и провести мин. 5 занятий, с привлечением молодых людей из своих родных общин.

               Мы упоминаем, что к настоящему времени в рамках СДМ было проведено более 30 мероприятий, в которых приняли участие более 300 молодых людей и детей.

               Мы искренне благодарим 20 НПО и государственные учреждения, сотрудничающие с проектом: Ассоциацию ADDI по комплексному устойчивому развитию; Чимишлийский районный молодежный центр; Государственное учреждение Гимназия Фалестии Ной; Библиотека Чиперчени; АО Учебный институт по вопросам развития тысячелетия; Национальная молодежная платформа активного участия; АО «Будущее деревни Никорени»; Гимназия Киркэешти Ной; Центр здоровья молодежи, Молодежная клиника. Или. Теленешты; Молодежная ассоциация «Санса»; АО АФИНА; АО ,,Баштина-Сипотени; Общественное объединение уроженцев Борогани; Ассоциация православной молодежи Садаклии; Национальная сеть местных молодежных советов Молдовы; НПО - A.C.O.P.E.R.I; Гимназия Иона Крянги с. Борчаг р. Кагул; Молодежный центр Сиречи; Государственное учреждение Теоретическая средняя школа Михай Эминеску, с. Сударка, р. Дондусени; AO Baștina Frăsinești, за поддержку, оказанную на местном уровне в выполнении домашнего задания.

Чтобы быть в курсе других мероприятий в рамках проекта, следите за нами!

Проект реализуется Ассоциацией НПО по инновациям, образованию и развитию молодежи при финансовой поддержке Министерства образования и науки Республики Молдова в рамках Программы грантов для молодежных организаций 2022 года.