Proiect CJI: Inovație și implicare pentru incluziune și diminuarea discriminăriiPlatforme inovative care să încurajeze implicarea și participarea civică a grupurilor social-vulnerabile și marginalizate, o reflectare profesionistă în presă a subiectelor ce țin de incluziunea socială, accesul mai bun la informații de interes pentru aceste grupuri, sunt doar câteva dintre obiectivele unui nou proiect lansat recent de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

Cu o durată de trei ani (2022-2025), proiectul vine cu o abordare inovativă, care să asigure mai multă vizibilitate grupurilor social-vulnerabile și marginalizate și să le facă vocea mai auzită prin activități de informare, instruire și promovare a drepturilor omului.

Astfel, CJI va organiza un laborator multimedia și un hackathon cu participarea grupurilor social-vulnerabile și marginalizate, în urma cărora vor fi create și lansate instrumente, aplicații, platforme care să promoveze diversitatea și incluziunea și să determine o mai bună participare a acestor categorii în viața publică și în procesele decizionale. De asemenea, CJI va organiza, în diverse localități din țară, ateliere de educație media pentru reprezentanții grupurilor social-vulnerabile și marginalizate.

Tot în cadrul acestui proiect, CJI va desfășura o campanie amplă de informare cu scopul de a contribui la diminuarea stereotipurilor existente despre aceste categorii, precum și la îmbunătățirea atitudinii societății față de grupurile vulnerabile.

De-a lungul anilor, CJI a inițiat și a desfășurat cu succes mai multe proiecte ce au promovat drepturile omului prin intermediul mass-media. „Prin acest proiect, ne propunem să continuăm acest efort și angajament asumat. O societate democratică este una în care drepturile tuturor sunt auzite și respectate, iar presei îi revine un rol apare în acest proces. Mass-media pot și ar trebui să promoveze incluziunea socială și să schimbe în bine percepția majorității populației despre grupurile vulnerabile. Pentru că acest lucru să se întâmple, ar trebui să luptăm cu stereotipurile negative și să aducem mai des pe ecrane, în ziare, la radio, istorii de succes despre reprezentanții grupurilor vulnerabile. Altfel spus, ne propunem să contribuim la valorificarea potențialului uman al acestor categorii care, din păcate, uneori se pierde într-o societate încă afectată de discriminare”, a menționat Nadine Gogu, directoarea CJI.

Informații despre activitățile proiectului vor fi publicate, cu regularitate, pe pagina CJI –www.cji.md.

Proiectul „Promovarea coeziunii în Moldova prin încurajarea incluziunii sociale și diminuarea discriminării” este desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”, implementat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).