Primul Atelier Comun al Echipei de Cercetare 

JRT

 

Primul Atelier Comun al Echipei de Cercetare

Primul Atelier Comun al Echipei de Cercetare (JRT WORKSHOP) a avut loc în perioada  8-9 iulie 2021, în Odessa, Ucraina. Activitatea face parte din cadrul proiectului LeNetEco2 – ”Crerea unei rețele de educație pentru efortul consolidat în controlul și monitorizarea mediului din Bazinul Mării Negre 2” finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020” al cărui obiectiv principal este îmbunătățirea monitorizării comune a mediului.

Împreună cu parteneri din 4 țări Centrul de Consultanță Ecologică Cahul va crea o platformă de internet LeNetEco pentru informații de mediu. Platforma LeNetEco va fi un instrument pentru diseminarea eficientă a informațiilor în domeniul instruirii și monitorizării mediului și va asigura comunicarea grupurilor țintă de proiect și a altor părți interesate.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului august 2020 – iulie 2022, va fi creată o pagina web educativă LeNetEco care va avea ca scop creșterea conștientizării și a cunoștințelor collective privind activitățile de mediu. Va fi implementată harta electronică (E-Map) pentru monitorizarea mediului și va include informații despre poluarea râurilor din regiunea Bazinului Mării Negre. Va fi înființată

o pagină web pentru servicii electronice destinată voluntarilor și va  servi drept un instrument de participare a tuturor cetățenilor preocupați de protecția mediului. De asemenea vor fi elaborate și implementate programe de cursuri pentru cadre didactice, elevi și studenți, pentru Autorități Locale, precum și pentru ONGuri.

Acest atelier este primul eveniment dintr-o serie de trei, dedicat echipei comune de cercetare și a avut scopul de a asigura că toate activitățile ce țin de lucrul echipei sunt desfășurate conform planului de implemetare și obiectivului proiectului. În cadrul evenimentului a avut loc prezentarea experților și starea activităților intercorelate cu implicarea echipei de cercetare.

Discuția s-a axat pe provocările comune din domeniul mediului pentru consorțiul LeNetEco2; pe distribuirea responsabilităților între membri precum și despre structura programelor și instruirilor educaționale; despre dezvoltarea programului de formare și principalele caracteristici ale cursurilor de instruire ale programului de monitorizare a mediului. În cadrul evenimentului au fost propuși și indicatorii de monitorizare a nivelului de poluare a apei deltelor râurilor din Bazinul Mării Negre.

Evenimentul a avut loc în format hibrid și responsabil de această activitate a fost Partenerul 2 din Ucraina.

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun  pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020” cu suma de 773 030.00 EUR, este coordonat de către Universitatea Danubius din Galați, Romania și are ca parteneri organizații din Romania, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, respectiv:P2 Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană ”Euroregiunea Dunărea de Jos” – Ucraina, P3 Universitatea Politehnică Națională Odessa – Ucraina, P4 Universitatea “Prof. D-r Asen Zlatarov” – Bulgaria, P5 Asociația de Cooperare Transfrontalieră "Euroregiunea Dunărea de Jos"- Romania, P6 Centrul de Consultanță Ecologică Cahul – Republica Moldova.