Academia de Poliţie "Ştefan cel Mare" a fost obligată de către instanţa de judecată să furnizeze informaţii de interes publicCurtea de Apel Chişinău a obligat în iunie 2009 Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” să execute hotărârea Judecătoriei Centru din martie 2009 prin care Academia a fost obligată să furnizeze informaţia solicitată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

În baza Legii cu privire la accesul la informaţie, CJI a solicitat, în mai 2008, informaţii privind mass-media care au beneficiat din partea Academiei de Poliţie de ajutor financiar direct (sub formă de computere, fonduri fixe, chirie pentru sediu etc.) şi indirect (procurare de abonamente, plasare de publicitate şi anunţuri cu caracter publicitar) în perioada 2005-2007. În plus, au fost solicitate copii ale deciziilor şi documentelor care justifică procedura, criteriile de selecţie şi modalitate de acordare a acestor ajutoare. Academia de Poliţie a refuzat furnizarea acestor informaţii invocând secretul de stat şi acordul prealabil al Ministerului Afacerilor Interne.

Curtea de Apel Chişinău a respins recursul declarat de Academia de Poliţia pe motiv că, invocând secretul de stat, Academia nu a putut demonstra că refuzul de a furniza informaţia solicitată este prevăzut de lege , că acesta este necesar într-o societate democratică pentru a apăra un drept sau interes legitim al unei persoane şi că prejudiciul adus acestor drepturi ar fi mai mare decât interesul public în a cunoaşte această informaţie . Dimpotrivă, instanţa de apel a constatat că informaţia solicitată este necesară să fie făcută publică pentru a asigura transparenţa banilor publici.

Procesul a fost iniţiat în cadrul proiectului „Relaţiile dintre mass-media şi autorităţile de stat –spre transparenţă şi responsabilitate” susţinut de către Fundaţia Eurasia Moldova.

Pentru detalii: 213652

 

CIVIC.MD