6 mii de manuale pentru părinţi şi ghiduri pentru profesionişti: răspuns transfrontalier la fenomenul copiilor rămaşi singuri acasă

Chişinău, 10 Septembrie 2009 —6 000 de manuale şi ghiduri distribuite şi 75 de profesionişti instruiţi sunt câteva dintre beneficiile aduse copiilor rămaşi singuri acasă, părinţilor care pleacă la muncă în străinătate şi specialiştilor care lucrează cu copiii migranţilor din Republica Moldova şi România.

Eforturile aparţin celor doi parteneri-cheie în domeniul protecţiei drepturilor copiilor singuri acasă din Republica Moldova şi România – Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) şi Asociaţia „Alternative Sociale” (AAS), şi au fost realizate în cadrul proiectului „Colaborare transfrontalieră interinstituţională pentru protecţia drepturilor copiilor singuri acasă”.

Această iniţiativă comună a promovat, între septembrie 2008 şi septembrie 2009, o abordare la nivel transfrontalier a fenomenului copiilor rămaşi singuri acasă şi a creat primul pachet transfrontalier de resurse în domeniu: 3 000 de manuale pentru profesionişti, 3 000 ghiduri pentru părinţi, 6 000 pliante şi 1 500 afişe. Acestea au fost distribuite serviciilor raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei, direcţiilor de învăţământ, centrelor comunitare şi centrelor de resurse pentru tineri din raioanele Călăraşi, Teleneşti şi Făleşti şi, respectiv, direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, inspectoratelor şcolare judeţene, inspectoratelor de poliţie judeţene din judeţele Iaşi, Botoşani şi Vaslui.

Proiectul a contribuit la consolidarea capacităţii profesioniştilor din Republica Moldova şi România din domeniul protecţiei copiilor care au părinţi la muncă în străinătate, prin organizarea a două întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi prin instruirea a 75 de profesionişti pe parcursul a patru seminarii, axate pe schimb de informaţii şi bune practici şi pe utilizarea pachetului transfrontalier de resurse pentru copiii singuri acasă.

Resursele create şi distribuite în Republica Moldova şi România valorifică resursele elaborate de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului: „COPILUL MEU E SINGUR ACASĂ. Carte pentru părinţii care pleacă la muncă în străinătate” şi „GHID PENTRU PROFESIONIŞTI care lucrează cu copiii migranţilor”.

Proiectul „Colaborare transfrontalieră interinstituţională pentru protecţia drepturilor copiilor singuri acasă” a fost finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006.

Resursele editate şi difuzate în cadrul acestei iniţiative pot fi descărcate de la adresele:
„MANUAL PENTRU PROFESIONIŞTII care lucrează cu copiii rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate” – http://singuracasa.ro/_images/img_asistenta_sociala/manual.pdf
„GHID PENTRU PĂRINŢII care pleacă la muncă în străinătate” – http://www.alternativesociale.ro/_images/servicii_sociale/ghid.pdf
PLIANTUL „COPILULUI SINGUR ACASĂ” – http://www.alternativesociale.ro/_images/servicii_sociale/pliant.pdf

Un reportaj video cu acest subiect poate fi vizionat la adresa http://telem.telem.ro/telem/index.php?option=com_content&task=view&id=19765&Itemid=130

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) din Moldova
Persoana de contact: Cezar Gavriliuc
Tel./fax: (+373 22) 747813
E-mail: ciddc@yahoo.com, monitor.childrights@gmail.com
Web: http://www.childrights.md/