Asociaţia "Moldova-Rusia" a lansat un apel către deputaţii noului Parlament

"În aceste apeluri noi atragem atenţia legislatorilor la acele probleme a căror soluţionare este aşteptată în societatea moldovenească, precum şi solicităm contribuţia în dezvoltarea prieteniei şi cooperării între Moldova şi Rusia", a spus el.

În apel se menţionează necesitatea normalizării şi dezvoltării internaţionale a cooperării Moldovei cu ţările vecine - Ucraina şi România.

Asociaţia îndeamnă ca în cadrul constituirii instituţiilor de stat ale noii conduceri "să nu se ajungă la disponibilizările în masă ale şefilor şi specialiştilor cu experienţă, care activează în aceste structuri".

"A venit timpul ca la nivel de stat să se asigure nu numai în vorbe, ci şi în fapte statutul limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică, oferindu-i funcţia de limbă de stat", se menţionează în apel.

Documentul îndeamnă la funcţionarea a trei limbi în localităţile unde locuiesc compact minorităţile naţionale şi etnice, avînd în vedere şi limba lor maternă.

Iurii Maximov a atras atenţia asupra statutului internaţional al Asociaţiei "Moldova-Rusia".

În curînd în Rusia va apărea o organizaţie similară cu denumirea "Rusia şi Moldova", care va fi condusă de academicianul Constantin Constantinov, născut în Moldova.

"Noi cooperăm activ cu Franţa, în special, cu şcoala amplasată în clădirea unde a locuit Antioh Cantemir, care a introdus în limba rusă circa 100 de cuvinte, în special, cetăţean şi cetăţenie", a menţionat Maximov.

El şi-a exprimat regretul că după sondajul efectuat de Asociaţie în cîteva şcoli moldoveneşti, s-a constatat că mulţi elevi nu ştiu cine este Dmitrie Cantemir.

"Acest lucru ne-a determinat să propunem statului să fie desfăşurat "Anul Cantemir", în cadrul căruia a fost popularizată această cunoscută familie moldoveană", a spus preşedintele Asociaţiei.

INFOTAG precizează: În 2009 Asociaţia internaţională pentru prietenie şi cooperare "Moldova-Rusia" a decorat cu distincţia de aur ş de argint "Antioh Cantemir" un grup de savanţi, artişti, scriitori şi jurnalişti moldoveni, care şi-au adus contribuţia la consolidarea prieteniei şi cooperării între popoarele Moldovei şi Rusiei. Distincţia de aur "Antioh Cantemir" este realizată din alamă şi reprezintă un dreptunghi în centrul căruia este gravat un sul cu portretul lui Antioh Cantemir. Sulul şi portretul domnitorului sînt aurite. În partea superioară a distincţiei este prezentă abrevierea Asociaţiei "Moldova-Rusia", executată în scriere slavonă şi aurită, iar în partea inferioară sînt prezente iniţialele şi numele iluministului.

Chişinău, 7 septembrie ( INFOTAG ).