O nouă etapă în reglementarea Serviciului Integrare Socio-ProfesionalăAsociația Obștească ”Demos” și Asociația „Amici dei Bambini Moldova” a semnat marți, 4 iulie 2017, Acordul de colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei privind reglementarea Serviciului Integrare Socio-Profesională a tinerilor defavorizați în cadrul proiectului “Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS-Moldova).

Astfel, partenerii acordului pledează pentru implementarea politicilor de asistență socială, de ocupare nondiscriminatorie a forței de muncă prin crearea oportunităţilor egale de angajare în câmpul muncii și trai independent a tinerilor defavorizați, precum și corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţii muncii pentru calificări și competențe mai bune.

 În cadrul evenimentului, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, a menționat că „Asemenea tip de proiect este binevenit în Republica Moldova, noi trebuie să oferim tinerilor  șanse egale, să le asigurăm un trai bun la noi acasă, de aceea, instituția pe care o conduc va asigura asistența tehnică necesară elaborării și promovării cadrului normativ pentru Serviciul integrare socio-profesională adresat tinerilor defavorizați atât de solicitat pe piața muncii.”

Managerul de proiect, Liliana Samcov a spus că „Pentru noi fiecare tânăr este parte a familiei noastre mari care se numește SVIS Moldova. De aceea, împreună cu partenerii noștri naționali dar și internaționali lucrăm pentru a oferi siguranța zilei de mâine tinerilor dezavantajați. Scopul nostru este ca acest proiect să aibă o continuitate și apreciem enorm susținerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.”

Menționăm că Serviciul integrare socio-profesională reprezintă un complex de servicii și activități care vine să sprijine tinerii dezavantajați cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 ani în procesul de tranziție la viața independentă. Serviciul pune un accent puternic pe dezvoltarea abilităților sociale și de autonomie, orientare profesională și integrare socială.

Proiectul, cu o durată de 28 luni, este implementat de Asociația Obștească ”Demos” în parteneriat cu Asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și „Serdțe” în 11 raioane și 2 municipii din dreapta și stânga Nistrului. Bugetul total al proiectului este de 738,737,00 Euro, dintre care 590,990.00 Euro reprezintă suma grantului oferit de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Consolidarea Măsurilor de Încredere (CBM) IV.

Proiectul este co-finanțat de către Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi:

Liliana Samcov, manager de proiect, AO "Demos"

GSM: + 373 690 151 76