Contractarea deschisă în achizițiile publicePentru a ne asigura că sumele considerabile de bani publici care trec anual prin achiziții publice nu sunt vulnerabile riscurilor de corupție și interesul public prevalează în procesul de contractare publică, transparența și deschiderea datelor sunt indispensabile.  Or, contractarea deschisă este cea care asigură aplicarea acestor principii pe întreg procesul de achiziție publică, dar și implicarea activă a tuturor actorilor, inclusiv a sectorului privat și societății civile. Aceasta a fost de altfel și tematica atelierului organizat de IDIS Viitorul pentru un grup de reprezentanți ai societății civile și mass-media, care și-au manifestat interesul față de principiul contractării deschise în achizițiile publice.

”Guvernele au datoria de a se asigura că autorităţile de supraveghere, inclusiv Parlamentul, Curtea de Conturi sau autorităţile contractante, au acces la şi utilizează informaţiile publicate, iau în calcul şi reacţionează la feedback-ul cetăţeni lor şi încurajează dialogul şi consultările între părţile contractante şi organizaţiile societăţii civile pentru a îmbunătăţi calitatea rezultatelor contractării”, a explicat Viorel Chivriga trainerul seminarului.

Potrivit lui, rezultatele așteptate sunt: asigurarea transparenței în domeniul achizițiilor publice, diminuarea birocrației din sistem, crearea parteneriatelor, cooperarea dintre părțile interesate în modernizarea domeniului achizițiilor publice, asigurarea monitorizării achizițiilor în cadrului ciclului întreg a procesului, asigurarea concurenței libere, comprimarea și eliminarea ilegalităților în domeniul achizițiilor publice și transferul de experiență, practici pozitive și expertiză către sector.

Diana Enachi, care a vorbit despre contractarea deschisă, a menționat că beneficiile vizează obținerea ”value for money” pentru autorități, eficientizarea bugetelor/cheltuielilor publice, asigurarea condițiilor de concurență loială și nediscriminare pentru mediul privat, în special pentru IMM-uri, gestionarea riscurilor de corupție și prevenirea fraudelor, posibilitatea de analiză și monitorizare a achizițiilor și generarea soluțiilor pentru problemele care apar.

Atelierul a fost organizat de către IDIS Viitorul în cadrul proiectului: ”Dezvoltarea contractării deschise în Moldova prin activități de informare și de consolidare a capacităților pentru participanți la procesul de achiziții publice (Developing Open Contracting in Moldova trough informing and capacity building activities for participants in public procurement process)”, finanțat de Banca Mondială.