O nouă ședință a Platformei Societății Civile pentru Politicile de ReintegrareJoi, 23 martie, în Sala de conferințe a Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS), a avut loc a doua Ședință a Platformei societății civile din RM pentru politicile de reintegrare.

Plaltforma reprezintă o inițiativă voluntară la care s-au asociat mai multe asociații publice și think tankuri din RM, care consdieră că acțiunile și politicile Guvernului RM trebuie ținute sub o atentă supraveghere din partea grupurilor active ale societății civile, ale mediului academic și a centrelor de cercetare, ale altor segmente importante ale societății din Republica Moldova, cu scopul de a ne asigura că acțiunile guvernării pe acest domeniu politic sensibil corespund interesului național și principiilor democratice.

În cadrul Ședinței (#2), participanții au putut examina situația persoanelor sechestrate de către organele regimului separatist din stânga Nistrului, circumstanțele reținerii sau chiar transportării lor ilicite peste Nistru, și măsurile concrete prin care autoritățile constituționale ale RM vor stopa pe viitor asemenea cazuri, oferind protecție și garanții efective pe viitor contra unor asemenea cazuri izbitoare de impunitate.

S-a discutat pe larg politica de reintegrare a raioanelor estice, vorbindu-se pe larg despre oportunitatea unei coordonări strategice unitare la nivel național, concomitent cu întărirea nivelului de bugetare, comunicare strategică și aplicare a unei noi abordări față de scopul acestei politici naționale în anul 2017. ȘI această ședință a societății civile a avut loc în regim Chattam House, pe bază de invitații nominale, sub brandul deja cunoscut de ”Grup pentru Dialog Social”, lansat de IDIS Viitorul și organizațiile sale partener.

Menționăm că toate organizațiile interesate să participe în cadrul acestei Platforme pot contribui cu idei, studii, propuneri, recomandări, întrebări, informații relevante pentru tema abordată. Moderatorul Platformei menține legătura cu organizațiile interesate, facilitând comunicarea cu Biroul pentru Reintegrare și societatea civilă interesată.

Menționăm că acest proiect se desfășoară cu sprijinul BSTF (Black Sea Trust Fund). Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la sediul IDIS, ori expediind un e-mail cu mențiunea ”platforma societății civile pentru reintegrare” la adresa: berbecaveaceslav@gmail.com, ori contactându-l pe Ofițerul de presă al IDIS Viitorul, V.Ursu (tel.069017396 sau ursu.victoor@gmail.com).