Semnarea Memorandumului de Înțelegere – o nouă etapă în realizarea Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova centrală”În data de 15 decembrie 2016, la Chișinău, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Mediului, APL Strășeni și Călărași și SA „Apă-Canal Chișinău”, pentru realizarea Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova centrală”, finanțat de către Guvernul German prin Banca de Dezvoltare Germană KfW. Memorandumul stabilește prioritățile de investiții în regiunea Centru (raioanele Strășeni și Călărași), în funcție de necesitățile localităților, specificațiile tehnice și termenii de realizare a proiectului.

Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului: „Proiectul are o importanță strategică pentru R. Moldova și prin implementarea acestuia se contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație pentru perioada 2014-2028, susținând îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ONU cu privire la apă potabilă și sanitație. Semnarea Memorandumului de Înțelegere reprezintă oficializarea acordului părților semnatare asupra construcției aducţiunii principale din Chişinău spre raioanele Străşeni și Călăraşi. În prezent, alimentarea cu apă potabilă a localităților din zona centrală a ţării noastre se bazează în general pe resursele de apă subterană, deficitare din punct de vedere calitativ și cantitativ. Resursele de apă subterană din raioanele Strășeni și Călărași sunt afectate de poluanți, iar stratul acvifer din raionul Strășeni este pe cale de a fi epuizat. Prin implementarea proiectului menționat, se va asigura unificarea sistemelor de alimentare cu apă a mun. Chișinău, or. Strășeni și or. Călărași, cu conectarea treptată a localităților din aceste două raioane. Aceasta constituie un element strategic de infrastructură în contextul regionalizării serviciilor de deservire comunală, asigurându-se accesul populației din raioanele Strășeni și Călărași la apă potabilă conform normelor sanitare, creșterea calității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile vizate”.

În urma semnăriii Memorandumului, în scurt timp va fi prezentat proiectul Studiului de fezabilitate de extindere a apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași, realizat de CES Consulting Engineers GmbH / BDO Audit SRL, care urmează a fi evaluat de către o misiune specială a KfW și aprobat în primul trimestru al anului 2017. Opţiunea agreată de părțile semnatare reprezintă componenta de investiţii pentru Studiul de Fezabilitate care se elaborează de către Consultantul proiectului CES/BDO/INFRAWATER/BONCOM

Studiul va conține toate informațiile necesare privind costurile, eficiența, beneficiile, riscurile, provocările de mediu, puterea de cumpărare etc. După aprobarea Studiului, pe parcursul 2017 va fi semnat Acordul Financiar cu Republica Moldova și va fi elaborată documentația tehnică. De asemenea va fi contractat antreprenorul, astfel încât lucrările de construcție să fie executate în perioada 2014-2021.

Sergiu Guțu, șeful Oficiului KfW la Chișinău: „Semnarea acestui memorandum reconfirmă angajamentul comun al autorităților centrale și locale privind edificarea unui sistem durabil de aprovizionare cu apă și sanitație în raionale Strășeni și Călărași. Asigurarea accesului  la servicii de calitate de alimentare cu apă şi sanitaţie este una dintre cele mai actuale probleme sociale, economice şi ecologice în Republica Moldova, iar prin proiectele finanțate de către Guvernul German prin Banca KfW ne propunem drept scop  asigurarea acestora într-o manieră performantă pentru un număr cât mai mare de locuitori.”

Despre proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”

Proiectul are drept scop îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru populația din zona implementării proiectului, în ceea ce privește accesul, securitatea aprovizionării și calitatea apei. Realizarea proiectului va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al populației (170.000 de beneficiari), prin reducerea la minimum a riscurilor pentru sănătate, precum și o mai bună protecție a mediului și a resurselor naturale. În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele acțiuni:

- Construirea unei conducte magistrale de apă, cu lungimea totală de 45,6 km, de la rețeaua de apă  din  Chișinău spre raioanele Strășeni și Călărași;

- Construirea rețelelor de distribuție pentru comunitățile selectate din raioanele Strășeni și Călărași care nu au acces la resurse de apă adecvate;

- Reabilitarea rețelelor de distribuție în orașele Strășeni și Călărași, precum și în localictățile care urmează să fie conectate la conducta magistrală.

Investițiile pentru realizarea primei etape a proiectului constituie 16,5 mln euro, fonduri oferite de Guvernul Federal German sub formă de asistență nerambursabilă, prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW.

Proiectul a fost declarat o prioritate de către Guvernul Republicii Moldova și este în conformitate cu Strategia Națională de alimentare cu apă și sanitație.

În concordanță cu obiectivele strategiei naționale și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU, Guvernul Federal German, prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW, a făcut un angajament de 28,5 milioane de euro sub formă de grant și finanțează două proiecte de importanță strategică pentru Republica Moldova. Acestea vizează zonele de centru și sud ale țării, unde alimentarea cu apă potabilă se bazează în general pe resursele de apă subterană, deficitare din punct de vedere calitativ și cantitativ, iar multe localități nu sunt conectate la sistemele de alimentare/canalizare.

Despre Banca KfW

KfW este banca de dezvoltare a Guvernului Federal German, lider al sectorului bancar german și una dintre cele mai mari bănci din Europa, orientată atât spre susținerea economiei naționale, cât și spre dezvoltarea statelor în tranziție. KfW deține 70 de reprezentanțe și oficii în întreaga lume. În Moldova este prezentă din 1999, în special pe segmentul infrastructurii sociale din Moldova.