Poziția organizațiilor societăţii civile privind procedura de desemnare şi selectare a candidaților la funcţia de membru a Comisiei Electorale CentraleOrganizațiile societăţii civile constată publicarea cu întârziere pe pagina web a Parlamentului a listei de candidați pentru funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC) desemnați de majoritatea și opoziția parlamentară. În acest context, organizaţiile semnatare atrag atenţia asupra faptului că, mandatul membrilor CEC a expirat pe 11 februarie 2016 iar procesul de selectare a noilor membri a fost iniţiat abia pe 18 martie 2016 de către Preşedintele Parlamentului.

Cu regret, informaţiile despre candidați au fost publicate abia astăzi, 13 aprilie 2016, iar Comisia Juridică, Numiri şi Imunităţi a Parlamentului în aceeași zi a avizat pozitiv lista de candidați. Considerăm că acest proces este unul lipsit de transparență. Societatea civilă și publicul larg au fost lipsiți de posibilitatea de a urmări procesul respectiv şi de a analiza corespunderea candidaţilor cu criteriile specificate în Codul Electoral şi Legea nr. 199 din 16.07.2010 „cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”.

Totodată, societatea civilă atrage atenția asupra lipsei informațiilor cu privire la candidatul pentru funcţia de membru al Comisiei Electorale Centrale care urmează a fi desemnat de către Președinte.  

Selectarea transparentă prin concurs, în baza principiilor de meritocraţie şi non-partizanat politic a membrilor CEC, de majoritatea parlamentară şi opoziţie constituie un pas important pentru consolidarea independenței și a profesionalismului membrilor CEC, dar și a instituției în sine. În acest context, organizaţiile semnatare se arată îngrijorate de refuzul Parlamentului de a susţine unele iniţiative legislative prezentate anterior ce aveau menirea de a asigura un proces de selectare bazat pe criterii clare de meritocraţie şi transparenţă a candidaţilor la funcţia de membru a CEC.

În contextul celor prezentate mai sus, organizaţiile semnatare solicită Parlamentului Republicii Moldova, chiar şi după avizul Comisiei Juridice, Numiri şi Imunităţi, dar şi Preşedintelui ţării să organizeze consultări publice în vederea identificării candidaţilor pentru funcţia de membru al CEC, cu respectarea următoarelor principii: claritate în proceduri și termene de selectare a candidaţilor, timp suficient pentru depunerea dosarelor de către potențialii candidați, cerințe clare faţă de potenţialii candidaţi, transparență în procesul de selectare, consultarea și implicarea societății civile în procesul de selectare și argumentarea hotărârii cu privire la selectare.

Organizaţiile semnatare consideră că, influenţele politice în procesul de selectare la această etapă a membrilor CEC trebuie reduse la minimum şi excluse în totalitate din activitatea ulterioară a CEC. În acest sens, calificăm drept inadmisibilă recomandarea Preşedintelui Parlamentului, exprimată public la 18 martie 2016, cu privire la oportunitatea de a oferi funcţia de preşedinte a CEC opoziţiei parlamentare. Reamintim că, potrivit legislaţiei electorale, Preşedintele CEC este ales de către membrii nou-aleşi, iar orice imixtiuni, şi în mod special din mediul politic, indică direct asupra faptului că viitorii membri ai CEC ar putea fi ulterior influienţaţi politic în activitatea acestora.

Organizațiile semnatare solicită:

 1. Parlamentului Republicii Moldova – asigurarea transparenței procesului de numire a candidaţilor pentru funcţia de membru al CEC și excluderea influențelor politice în procesul de alegere a președintelui CEC;
 2. Președintelui Republicii Moldova – asigurarea transparenței procesului de numire a candidatului pentru funcţia de membru al CEC din partea Președintelui.

Persona de contact: Ion Manole, Facilitator Platforma Națională a FSC PaE, Director Executiv Asociaţia Promo-LEX, tel. 022450024, mob. 069070800 sau email promolex.pr@gmail.com.

Organizațiile semnatare (lista este deschisă pentru completare):

 • Asociaţia Promo-LEX,
 • Centrul de Resurse DIALOG-Pro,
 • Mişcarea Ecologistă din Moldova,
 • Institutul pentru Politici și Reforme Europene,
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
 • Fundatia pentru Dezvoltare din RM,
 • TERRA-1530,
 • Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova,
 • Asociaţia pentru Politică Externă (APE),
 • Transparency International – Moldova,
 • Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE),
 • Institutul de Politici Publice (IPP),
 • BIOS.