Apel Public privind Decizia Curții Supreme de Justiție din 30 iunie 2015Asociația Promo-LEXAmnesty International MoldovaCentrul de Resurse Juridice și RCTV Memoria au lansat un Apel Public pe marginea Deciziei Curții Supreme de Justiție din 30 iunie 2015, potrivit căreia fostul ministru de interne Gheorghe Papuc a fost condamnat la o amendă penală în mărime de 20.000 lei iar fostul comisar general al mun. Chișinău Vladimir Botnari a fost achitat.

Subsemnații consideră că această pedepsă este prea blânde. Această practică a fost criticată de CtEDO în hotărârea Valeriu şi Nicolae Roşca c. Moldovei  din 20 octombrie 2009. După cinci ani de la această hotărâre, nu a fost constatată o îmbunătăţire a motivării hotărârilor judecătorești în această parte. Se pare că aceasta se datorează lipsei unei practici judecătorești uniforme în ceea ce privește sancţiunile aplicate.

Astfel, prin decizia sa, Curtea Supremă de Justiție a efectuat un act de injustiție, casând decizia Curții de Apel Chișinău din 19 ianuarie în partea condamnării lui Gheorghe Papuc și Vladimir Botnari pentru neglijență în serviciu soldată cu decesul unei persoane, inclusiv alte urmări grave, cu menținerea sentinței judecătoriei sect. Centru mun. Chișinău,  prin care ambii au fost achitați. Pentru infracțiunea prevăzută de art. 327 alin.(2) lit. b) şi c) Cod penal (abuz în serviciu, soldat cu urmări grave) a fost modificată pedeapsa în privința lui Papuc Gheorghe din închisoare cu executare, în amendă de 1.000 unități convenționale (20.000 lei), cu privarea de dreptul de a activa în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 5 ani. De asemenea, Curtea Supremă de Justiție a dispus încetarea procedurii de căutare a lui Papuc Gheorghe şi încetarea executării deciziei Curții de Apel Chişinău prin care i-a fost retras gradul special de general-maior de poliţie.

Este de menționat gravitatea excepțională a încălcării ordinelor date de către Gheorghe Papuc și Valdimir Botnari, care, pentru faptul că au neglijat instrucțiunile de serviciu și au favorizat tortura, au fost anterior condamnați prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 19 ianuarie 2015, Gheorghe Papuc a fost condamnat la 4 ani închisoare cu executare, cu privarea dreptului de a ocupa funcții în cadrul subdiviziunilor MAI pe un termen de 5 ani, concomitent fiindu-i retras gradul special de general-locotenent de poliţie, iar Vladimir Botnari a fost condamnat la 2 ani închisoare, cu suspendare şi cu privarea de dreptul de a activa în subdiviziunile MAI timp de 5 ani, cu retragerea gradului special de general-maior de poliţie. Însă Curtea Supremă de Justiție în mod neîntemeiat a casat această decizie.

Asociațiile semnatare consideră ca fiind neîntemeiată și iresponsabilă achitarea ex-responsabililor din cadrul MAI, Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari, învinuiți de comiterea infracțiunilor soldate cu urmări grave.

Ne alăturăm poziției Procuraturii Generale, potrivit căreia Curtea Supremă de Justiţie nu a procedat în conformitate cu rigorile legislației procesuale şi cerinţele relevante pentru o cauză penală de rezonanță și a examinat dosarul fără citarea părţilor, în lipsa unei ședințe publice.

Achitarea persoanelor în privința cărora există cel puțin dubii rezonabile că în rezultatul acțiunilor lor au fost comise acțiuni de tortură și tratamente inumane este o sfidare evidentă a victimelor evenimentelor din aprilie 2009, a societății în general și a prevederilor Tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte care stabilesc că tortura nu poate fi aplicată nici în situația de război.

Reieșind din cele expuse:

  1. Ne exprimăm dezacordul cu procedura de judecare a cauzei date de CSJ și soluția adoptată;
  2. Solicităm Curții Supreme de Justiție să publice într-un termen cât mai restrâns Decizia motivată în privința lui Gheorghe Papuc și Vladimir Botnari și să își revizuiască deciziile pe cazuri similare în termen cât mai restrâns;
  3. Solicităm Curții Supreme de Justiție să analizeze dacă în cazul hotărârii adoptate în privința  lui Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari s-a respectat practica judecătorească uniformă în ceea ce privește individualizarea pedepselor penale și sancţiunile prea blânde;
  4. Solicităm Curții Supreme de Justiție și Agentului Guvernamental să analizeze dacă hotărârile judecătorești adoptate în privința  lui Gheorghe Papuc şi Vladimir Botnari au fost adoptate cu respectarea jurisprudenței CtEDO.

Organizațiile semnatare:

  • Amnesty International Moldova;
  • Promo-LEX;
  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova;
  • RCTV Memoria.