Proiect de susţinere şi promovare a societăţii civile din Moldova32867resursejuridiceCadrul legal care reglementează activitatea asociaţiilor obşteşti are carenţe care îngreunează funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale. La fel şi cadrul fiscal cu privire la ONG-uri este defectuos. Pentru a promova modificări legislative, dar şi a ajuta societatea civilă din Moldova să se implice activ în procesul decizional, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a lansat proiectul „Promovarea reformelor juridice şi advocacy pentru reforme în vederea promovării unui mediu favorabil pentru organizaţiile societăţii civile”, transmite IPN.

La masa rotundă de prezentare a proiectului s-a menţionat că acesta are 3 obiective – îmbunătăţirea cadrului legal care reglementează organizarea şi funcţionarea ONG-urilor, promovarea a noi prevederi legale pentru asigurarea sustenabilităţii fiscale şi financiare a ONG-urilor şi de a promova mecanisme de participare efectivă a ONG-urilor în procesul legislativ la nivelul Parlamentului.

Ilie Chirtoacă, asistent juridic la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, a spus că legea cu privire la asociaţiile obşteşti în general este sustenabilă, dar are multe neajunsuri din cauza „vârstei”, aceasta fiind adoptată cu 18 ani în urmă, şi conţine prevederi depăşite. Asistentul juridic spune că legea stipulează că membrii consiliului de administrare ai organizaţiilor pot fi doar rezidenţi ai Republicii Moldova, or, prin această stipulare se stopează posibilitatea de a atrage la conducerea ONG-urilor a persoanelor notorii din afara ţării care pot ajuta la crearea unei imagini favorabile şi la vizibilitatea organizaţiilor. Ilie Chirtoacă a menţionat că Centrul de Resurse Juridice va propune Ministerului Justiţiei crearea unui grup de lucru care să muncească pentru a amenda legea şi a o aduce în conformitate cu standardele internaţionale şi mizează pe implicarea reprezentanţilor societăţii civile, care să vină cu propuneri pentru îmbunătăţirea legii.

Vladislav Gribincea, preşedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, a spus că în Moldova organizaţiile societăţii civile există în mare parte datorită granturilor. Din această cauză deseori organizaţiile neguvernamentale îşi încheie activitatea când nu mai au acces la granturi sau finanţări externe. Vladislav Gribincea consideră că ONG-urile trebuie să aibă un fond de rezervă care să le permită să-şi continue activitatea. Astfel Centrul va propune revederea Legii 2% deoarece, după ce a trecut prin Parlament, aceasta a devenit neconvenabilă societăţii civile. Aceasta acum prevede că banii adunaţi de ONG-uri datorită prevederilor legislative trebuiesc cheltuiţi timp de un an, iar din aceste resurse doar 5% pot fi utilizate pentru chestiuni de administrare. Vladislav Gribincea consideră că această prevedere nu permite ONG-urilor să-şi facă rezerve pentru a se asigura pe viitor.

Vladislav Gribincea a menţionat că trebuie revăzut şi cadrul fiscal legat de ONG-uri, în special ceea ce se referă la donaţiii. Cele mai multe donaţii sunt făcute de către persoanele juridice, şi doar în Moldova acestea sunt impozitate. Vladislav Gribincea crede că autorităţile trebuie să schimbe cadrul legal şi să-l facă mai prietenos donatorilor.

Sorina Macrinici, consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, a spus că societatea civilă din Moldova este implicată ineficient în procesul legislativ. Consilierul a specificat că, la nivel de Guvern, majoritatea proiectelor de legi propuse spre adoptare sunt discutate cu societatea civilă, dar când ajung în Parlament unele dintre acestea sunt modificate radical. Centrul de Resurse Juridice îşi propune să atragă reprezentanţii societăţii civile în procesul de analizare a iniţiativelor legislative şi să vină cu propuneri de modificare a cadrului legislativ în vederea asigurării participării efective a societăţii civile la adoptarea proiectelor de acte normative la nivel de Parlament.

În vederea implementării activităţilor proiectului, CRJM va organiza întâlniri şi consultări cu Consiliul ONG şi cu alte ONG-uri. Proiectul este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360.

 

Sursa: IPN

telegram