Raport CJI: Schimbări pozitive în mass media din regiunile găgăuză și transnistreană în ceea ce privește abordarea subiectelor despre minorități și grupurile social vulnerabileMass-media din regiunile UTA Gagauz-Yeri şi cea transnistreană înregistrează un anumit progres în reflectarea subiectelor despre grupurile social-vulnerabile și minorități, atât cantitativ, cât și calitativ. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale celui de-al doilea raport de monitorizare, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Se constată, de asemenea, un salt în ceea ce privește calitatea și profunzimea subiectelor despre minorităţi şi persoanele cu dizabilităţi, în special, în mass-media din UTA Gagauz-Yeri. Comparativ cu perioada precedentă de monitorizare[1], s-a redus de aproape patru ori numărul subiectelor în care se atestă formulări discriminatorii față de aceste categorii ale populației.

Totodată, raportul a identificat şi unele deficienţe în reflectarea subiectelor despre grupurile menționate. Astfel, subiectele difuzate în perioada monitorizată au reprezentat în mod preponderent informaţii făcute publice în cadrul unor evenimente sau preluate din comunicatele de presă ale unor instituţii. Au fost în minoritate subiectele originale, cum ar fi istoriile umane, analizele complexe, cu utilizarea mai multor surse și abordarea din diferite perspective a situațiilor cu care se confruntă reprezentanţii minorităţilor sau persoanele social vulnerabile.

Pentru a încuraja abordarea corectă și echilibrată a subiectelor despre minorități și grupurile social vulnerabile, în raport sunt formulate câteva recomandări. Instituțiilor mass-media li se sugerează să-şi revadă politicile editoriale, astfel încât subiectele ce au în vizor minorităţile şi persoanele social vulnerabile să fie documentate minuţios și să apară mai frecvent în presă. Jurnaliștii sunt încurajați să aducă in vizorul publicului aspecte ce țin de incluziunea socială, economică, culturală a reprezentanţilor minorităţilor şi a grupurilor vulnerabile, de libertăţile şi responsabilităţile categoriilor în cauză, precum și opiniile acestora faţă de subiectele de interes comun, cum ar fi cele de economie, societate, politică, cultură. Reprezentanților mass media li se recomandă să asigure prezenţa vocii/opiniei minorităţilor și a persoanelor social vulnerabile în subiecte și decizii care îi vizează și îi pot afecta în viaţa de zi cu zi.

Raportul a fost elaborat în baza unei metodologii de monitorizare cantitativă şi calitativă şi și-a propus să examineze modul în care mass-media din regiunile UTA Gagauz-Yeri şi cea transnistreană abordează subiectele despre minorităţi sau persoane social vulnerabile. Obiectivul studiului a fost de a analiza frecvenţa cu care sunt mediatizate aceste categorii sociale, relevanţa lor pentru instituţiile media monitorizate, precum şi profesionalismul cu care sunt abordate subiectele despre minorități și persoane social vulnerabile în mass-media din cele două regiuni.

Cinci instituţii mass-media din UTA Gagauz Yeri şi cinci din regiunea transnistreană au constituit obiectul monitorizării pe durata a două luni (1 septembrie – 31 octombrie 2014). Acesta este cel de-al doilea raport de monitorizare, primul având perioada monitorizării: 28 octombrie – 28 decembrie 2013. Raportul poate fi găsit pe pagina CJI.

 
 

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului “Promovarea drepturilor minorităților şi ale grupurilor marginalizate din regiunea transnistreană şi UTA Gagauz-Yeri prin intermediul mass-media” implementat de CJI, cu suportul financiar al organizaţiei partenere Civil Rights Defenders din Suedia. Conținutul raportului nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorului.