Maluri diferite-scopuri comuneDin august, 2014, Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” implementează un nou proiect, cu denumirea sugestivă „Maluri diferite-scopuri comune”.Scopul proiectului este consolidarea parteneriatelor şi capacităţilor organizaţionale şi sporirea vizibilităţii şi influenţei a patru organizaţii a societăţii civile din raioanele Criuleni şi Dubăsari, domeniul de activitate al cărora se axează pe promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Potrivit Larisei Moscalenco, coordonatorul proiectului „Maluri diferite-scopuri comune”, o parte dintre activităţile preconizate în acest proiect sunt orientate spre dezvoltarea capacităţilor organizaţionale a Asociaţiilor Obşteşti (AO) „Armonie” din satul Oxentea, raionul Dubăsari, „Empatie” din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, „De la vis la acţiune”, din Cocieri, Dubăsari, şi „Copii cu dizabilităţi”, din Hîrtopul Mare, Criuleni. Asociaţiile respective au fost fondate între anii 2007-2010 şi prestează servicii specializate pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi, din comunităţile lor. Proiectul va facilita, totodată, capacitatea AO „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” de a eficientiza procesele interne şi de a disemina bunele practici, acumulate în urma activităţii de circa 15 ani în domeniul incluziunii.

În rezultatul colaborării cu AO „FCPS”, cele patru organizaţii ale societăţii civile, partenere ale AO „FCPS”, vor contura un traseu de dezvoltare organizaţională pe care şi-l doresc şi vor avea elaborate documentele strategice interne pentru direcţiile de dezvoltare dorite; asociaţiile-partenere vor dezvolta parteneriate cu APL, instituţii, organizaţii, familie, prin activităţi de advocacy şi prin participarea la procesul de luare a deciziilor la nivel local pentru respectarea drepturilor persoanelor defavorizate. Totodată, va creşte gradul de competenţă a echipelor asociaţiilor în elaborarea propunerilor de dezvoltare, vor deveni mai vizibile şi vor învăţa să disemineze propriile bune practici. Crearea unei platforme de comunicare şi participare dintre organizaţiile soceităţiţi civile va spori gradul de asigurare şi prevenire a discriminării persoanelor cu dizabilităţi.

Proiectul se va desfăşura pe parcursul a trei ani şi va fi susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360 şi A.O. „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”.

Svetlana Cernov, responsabil de comunicare, AO „FCPS”, Criuleni