Protecția copilului de violenţă, neglijare, exploatare, trafic în raioanele Leova și Orhei: bune practici și rezultateP1120809

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copiii (CNPAC) a desfășurat, astăzi, 3 aprilie, atelierul „Monitorizarea protecției copilului de violenţă, neglijare, exploatare, trafic în raioanele Leova și Orhei”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele implementării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului aplicat cu succes în raioanele Leova și Orhei în perioada 2012-2013.

Participanții au pus în discuție practicile de succes şi instrumentele utilizate în procesul de implementare și monitorizare a mecanismului intersectorial, provocările și lecțiile învățate în vederea extinderii în alte raioane ale țării a mecanismului intersectorial.

Evenimentul a fost organizat cu scopul realizării schimbului de experiență între reprezentanții instituțiilor responsabile de protecția copilului din raioanele Leova, Orhei, Căușeni, mun. Bălți și mun. Chișinău, dar și a făcut posibil elaborarea unui set de recomandări pentru administrațiile publice locale în vederea extinderii implementării mecanismului dat și în alte raioane ale Republicii Moldova.

Totodată, menționăm faptul că Mecanismul intersectorial de cooperare este prevăzut de Legea nr. 140 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi din 14.06.2013. Mecanismul menționat reprezintă un instrument metodologic pentru profesioniştii responsabili de protecţia copiilor (pedagogi, medici, asistenţi sociali, poliţişti, autorităţi tutelare, alţii) în identificarea, referirea, asistenţa copiilor în situaţii de risc şi a celor care suferă de violenţă, neglijare, exploatare în toate mediile sociale: familie, şcoală, comunitate.

Instrucțiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern, ieri, 2 aprilie 2014.

Activitatea dată se înscrie în cadrul Proiectului “Protecţia copiilor faţă de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare în Moldova” susţinut de reprezentanţa UNICEF Moldova și Fundația OAK.

*****

Pentru mai multe informaţii ne puteți contacta la numărul de telefon: (+373) 22 75-88-06 sau prin e-mail: office@cnpac.org.md