Reprezentanții mass-media, societații civile, partidelor politice și organelor electorale din UTA-Gagauzia pledează pentru modificarea legislației electorale localeReprezentanții mass-media, societații civile, partidelor politice și organelor electorale din UTA-Gagauzia pledează pentru modificarea legislației electorale locale pentru a asiguracondiții necesare în vederea desfășurarării  alegerilor libere și transparente în regiune.

Parțile implicate în procesul electoral din UTA Gagauzia consideră că legislația electorală din regiune este imperfectă și interpretabilă, ceea ce afectează calitatea exerciţiului de vot în regiunea Găgăuză. Acestea sunt concluziile cercetării «Избирательное законодательство и избирательные практики АТО Гагаузия глазами заинтересованных сторон» (Legislașia electorală și practicile electorale din UTA Găgăuzia cu ochii părților implictate), desfășurată recent de Centrul Piligrim-Demo Gagauzia.

Centrul Piligrim-Demo a intervievat mai mulți jurnaliști, membri ai organelor electorale, persoane cu experiența de candidat la alegeri regionale, cu scopul de a identifica imperfecțiunile legislație electorale în UTA-Gagauzia și de a elabora propuneri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG), care vor spori transparența și eficiența procesului electoral din autonomie.

Participanții în cadrul cercetării s-au expus în special asupra necesității de a sporiri independența membrilor Comisiei Electorale Centrale din UTA Găgăuzia (CECG) în raport cu instituțiile ce i-au delegat, dar și de a asigura funcționarea principiului separării puterilor în stat, pus în baza mecanismului de formare a CECG. Totodată, o parte a participanților cercetării consideră că mandatul membrilor CECG ar trebuie să fie stabilit pe o perioadă fixă și nu doar pe perioada desfășurării alegerilor. În același timp, toți participanții consideră ca CECG trebuie să fie susţinut de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova în ceea ce privește pregătirea și desfășurarea alegerilor regionale din UTA Găgăuzia.

De asemenea, Centrul Piligrim-Demo a identificat în urma realizării studiului cîteva aspecte importante care trebuie să fie incluse în legislația electorală, pentru a asigura caracterul democratic al alegerilor din regiune cum ar fi: clarificarea competențelor organelor publice locale în ceea ce privește crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea campaniilor concurenților electorali; fortificarea capacităților instituțiilor responsabile pentru monitorizarea surselor mass-mediei regionale, pe parcursul procesului electoral; ridicarea transparenței de finanțare a candidaților electorali etc. Totodată, a fost menţionată necesitatea creării unui mecanism electronic pentru întocmirea listelor şi înregistrarea alegătorilor, care ar exclude orice posibilitate de manipulare cu ele.

Toate persoanele intervievate au pledat pentru unificarea reglementărilor ce ţin de alegeri din UTA Găgăuzia într-un document-cadru, ce va asigura: administrarea mai bună a cadrului legal din domeniul electoral din regiune; armonizarea legilsaţiei electorale regionale cu cea națională; și alinierea legislației electorale locale cu standardele internaționale în domeniul alegerilor.

Reieşind din concluziile studiului, centrul Piligrim-Demo va iniția elaborarea unei legi electorale locale noi pentru a îmbunătăți cadrul electoral al autonomiei Găgăuze. În elaborarea noii legi vor fi antrenați experți regionali, reprezenztenţii mediul academic, mass-media, autorități publice regionale, reprezentanți ai instituțiilor internaționale. Ulterior, proiectul va fi consultat cu părțile implicate în procesul electoral și organizațiile internaționale.

Raportul de cercetare integral (în rusă) poate fi accesat pe adresa: http://piligrim-demo.org.md/studies_upld/d43.pdf

Notă:Cercetarea a fost efectuată în cadrul proiectului «Reformarea legislației electorale a Găgăuziei», implementat de Piligrim-Demo cu suportulfinanciar National Endowment for Democracy (NED).

Pentru detalii contactați:

Mihail Sirkeli, președinte al Centrului Piligrim-Demo

e-mail:mihail.sirkeli@piligrim-demo.org.md,

tel.: 079182756