Elaborarea curriculumului modular pentru învăţămîntul vocaţional-tehnic din domeniul TICÎn cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, în perioada 15-17 octombrie, a fost organizat un training destinat potenţialilor conceptori de curriculum modular pentru învăţămîntul vocaţional-tehnic în domeniul TIC.  

În scopul modernizării curriculumului pentru specializările TIC din instituţiile beneficiare ale proiectului şi al asigurării relevanţei acestuia cu necesităţile de pe piaţa muncii, în octombrie curent a demarat procesul de elaborare a curricula modulare. Un prim pas în realizarea acestui scop a fost desfăşurarea trainingului destinat celor 18 potenţiali conceptori de curricula, selectaţi în bază de concurs în cadrul proiectului.

Viitorilor conceptori de curriculum le-au fost prezentate exigenţele generale faţă de elaborarea curriculumului modular, aspectele de politică educaţională vizavi de curricula modulare, experienţele de elaborare din ţară şi de peste hotare, recomandări conceptuale şi taxonomia competenţelor profesionale pentru elaborarea curriculumului modular.de către Vladimir Guţu, dr.hab. prof. univ., preş. Consiliului Naţional pentru Curriculum, dna dr. Nina Bernaz şi dr. conf.univ. Viorica Postică, experţi în dezvoltare curriculară.

Deoarece curricula modulare ce urmează a fi elaborare au ca prioritate armonizarea educaţiei TIC cu cerinţele pieţei forţei de muncă, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară, în cadrul trainingului viziunea  campaniilor IT care urmează ulterior să angajeze absolvenţii instituţiilor vocaţional tehnice a fost asigurată de dl. dr.hab.prof.univ. Anatol Gremalschi, expert în conţinuturile TIC.

În cadrul atelierelor de lucru s-a lucrat pe două dimensiuni: şcoală profesională şi colegii. Participanţii au avut ocazia să proiecteze viitoarele curricula modulare, astfel pentru prima etapă fiind determinate modulele şi structura acestora pentru trei curricula (două pentru colegii şi una pentru şcoala profesională). Activitatea din ateliere a fost facilitată de Nina Bernaz, Anatol Gremalschi, Viorica Positcă şi Grigore Vasilache. Astfel, pînă la finele anului curent, conceptorii formaţi vor dezvolta modulele propuse, asigurînd o corelaţie maximă aici şi acum cu exigenţele pieţei muncii.

Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, este coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, şi sprijinit financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare.

Coordonator de proiect: Octombrina Moraru

_______________________________________________________________________________________
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi a organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate.

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) este o organizaţie neguvernamentală, a cărei misiune este consolidarea competitivităţii sectorului moldovenesc al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC) şi promovarea acestuia în calitate de factor-cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării. Pe plan internaţional, ATIC promovează sectorul ca partener de încredere şi cu mare potenţial de a răspunde necesităţilor clienţilor interesaţi de outsourcing în sfera tehnologiilor informaţionale şi proceselor de business.

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină ţările din Africa, Asia şi America Centrală, precum şi din Europa  de Est şi Sud-Est în procesul de dezvoltare socială, economică şi democratică durabilă. Ministerul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria planifică strategii. Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), unitatea operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare pune în aplicare programe şi proiecte, împreună cu instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi companii.