2 milioane de lei pentru reparația drumului spre muzeul memorial ,,Alexei Mateevici” din ZaimSocietatea civila in ImaginiMinisterul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenția de Dezvoltare Regională Sud în comun cu Primăria Comunei Zaim a organizat vineri, 26 aprilie festivitatea de lansare  a proiectului ,,Drum de acces spre muzeul memorial ,,Alexei Mateevici"din s. Zaim". Proiectul este finanțat în proporție de 90 % din banii Fondului Național de Dezvoltare Regională și 10 % din contribuția primăriei comunei Zaim.

,,Comuna Zaim este unică în felul ei pentru faptul că a dat poporului român un mare om al culturii. Localitatea a reușit să păstreze memoria vie a celui care a fost Alexei Mateevici prin conservarea a tot ceea ce a lăsat în urmă marele poet basarabean. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a susținut și susține inițiativele menite să întețească interesul pentru patrimoniul cultural. Proiectul care se lansează astăzi la Zaim nu este atât de important ca investiție financiară, cât ca valoare spirituală. Drumul care va duce spre Muzeul memorial ,,Alexei Mateevici" este de o importanță reală atât pentru localitate cât și pentru regiune și întreaga țară. Urez succes tuturor celor implicați și fie ca turiștii să nu întârzie să vină", a menționat Veaceslav Guțuțui, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în deschiderea evenimentului de lansare.

Proiectul ,,Drum de acces spre muzeul memorial ,,Alexei Mateevici"din s. Zaim" a fost acceptat spre finanțare la sfârșitul anului 2012, prin decizia CNCDR nr. 18/12. În urma licitaţiei publice nr.13/00093 din 05.03.2013 privind achiziţionarea lucrărilor de construcţie a drumului R26, grupul de lucru a desemnat cîștigătoare oferta S.R.L. "Irinda-Prim", în valoare de 1 755 610.00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea oportunităţilor reale de înscriere a Regiunii de Dezvoltare Sud în circuitul turistic naţional şi internaţional prin construcţia drumului de acces spre Casa Muzeu ,,Alexei Mateevici" din satul Zaim, raionul Căuşeni. Costul proiectului este de 1 985 730,00 lei. Suma solicitată din FNDR constituie 90,6% din costul total. Durata de implementare este de 12 luni. Unitatea de implementare - Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a specificat că astfel de proiecte ne ajută să ne cunoaștem cu adevărat cultura: ,,Sunt o mulțime de locuri cu valoare spirituală în Regiunea de Sud despre care nu știm sau știm foarte puțin. Astfel de proiecte ne reamintesc de importanța conservării și promovării obiectivelor turistice și ne ajută să devenim mai responsabili și mai activi".

Activitățile principale programate a se desfășura în cadrul proiectului sunt următoarele:

  • Elaborarea documentelor de angajare şi semnarea contractelor, inclusiv şi de antrepriză
  • Realizarea lucrărilor de construcţie a 330 metri de drum, amenajarea unei parcări auto.
  • Amenajarea terenului adiacent drumului pentru scurgerea apelor pluviale pe o lungime de 330 m.
  • Realizarea lucrărilor de iluminare a străzii aferente şi a spaţiului din preajma Casei muzeu.
  • Monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor proiectului.
  • Desfăşurarea acţiunilor de asigurare a durabilitățiii activităţilor din proiect.

Antreprenorul general și responsabilul tehnic au precizat că lucrările de reabilitare a drumului vor începe de luni, 29 aprilie și se planifică a se finaliza în timp de două luni.

În urma implementării proiectului localitatea va beneficia de un șir de avantaje printre care: facilitarea deplasarii turiştilor pe traseul R 26 Tiraspol - Cimişlia spre Casa - muzeu ,,Alexei Mateevici"; Amenajarea unei parcări în preajmă, se facilitează accesul liber a turiştilor şi delegaţiilor oficiale la muzeu, se asigură securitatea transportului cu care sosesc; Iluminarea străzii pe această porţiune creează condiţii de deplasare către Casa - muzeu a vizitatorilor în orice timp; Crearea condiţiilor pentru accesul liber al vizitatorilor va spori încrederea în potenţialul Casei-muzeu şi va îmbunătăţi imaginea obiectivului turistic dar şi a întregii regiuni.

Primarul Comunei Zaim, Ion Veste, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru sprijin. Evenimentul s-a desfășurat în incinta primăriei Zaim și s-a finalizat cu tăierea panglicii la locul implementării proiectului. La eveniment au participat în jur de 50 de persoane printre care localnici, mass-media, reprezentanți ai Autorităților Publice raionale și centrale.